Landskrona räddningstjänst söker styrkeledare

Landskrona räddningstjänst söker styrkeledare

Tjänsten som styrkeledare innebär att du ingår i den operativa räddningsstyrkan där du deltar i utvecklingen av egen kompetens och organisationens kompetens samt vid utryckning där du fungerar som nivå 1 befäl. Du arbetar i team med ett yttre befäl under de operativa passen, men det är du som är närmsta chef till brandmännen i din styrka och som leder och fördelar det dagliga arbetet när det inte är larm. Det är du som håller medarbetar- och lönesamtal med brandmännen i din styrka. Tjänsten innebär också att du har andra uppgifter inom området skydd mot olyckor, t ex utbildning och information till medborgarna i olika sammanhang. Vilka arbetsuppgifter du kommer att få på dina dagtider när du inte är i den operativa styrkan beror på räddningstjänstens behov och dina intresseområden och din kompetens. Vår ledarfilosofi är: Vi som chefer och ledare ska vara föredömen genom att: * Vara synliga, närvarande och engagerade * Respektera och prata med varandra för att hitta lösningar * Vara lojala inför fattade beslut och genomföra dem * Kommunicera i ett öppet och inkluderande arbetsklimat * Hjälpas åt och vara lojala mot varandra * Stödja i såväl medgång som motgång * Belysa allas bidrag till helheten och skapa arbetsglädje Vi söker nu styrkeledare för tillsvidareanställning som förutom personlig ledarskapsförmåga har förmåga och intresse av att kunna fungera i rollen som rökdykarledare. Vi ser gärna sökanden med flerårig erfarenhet som styrkeledare eller vikarierande styrkeledare eller motsvarande.Du som söker ska: * Ha personlig mognad, samarbetsförmåga, ledarskap och vara lojal. * Vara utbildad och godkänd vid MSB:s utbildning Skydd mot olyckor alternativt likvärdig räddningstjänstutbildning. * Vara utbildad och godkänd vid MSB:s utbildning Räddningsledare A alternativt likvärdig räddningstjänstutbildning. * Bifoga godkänt rullbandstest (åldersrelaterat) som är max 3 månader gammalt. * Bifoga bevis på simkunnighet enligt Svenska livräddningssällskapets Guldbojen. * Bifoga kopia på körkort med lägst behörighet BC. * Vara intresserad av olycksförebyggande. * Vara kommunikativ och ha ett brett kundfokus.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Brandkår, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/invanare/leva-bo/raddningstjansten/
Sista ansökningsdag 30 apr 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA; bemötande, resultat och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv och jämlik arbetsgivare, då vi vet att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. I samband med pensionsavgångar söker vi nya styrkeledare som är redo att fortsätta räddningstjänstens utveckling inför framtiden. Nyrekryteringen blir ett led i utvecklingen av vår operativa förmåga där vi satsar på kompetensutveckling av våra befäl och brandmän samt har köpt nya fordon med de senaste teknikerna och där ytterligare fordon är på väg att bytas ut. Utöver det traditionella räddningstjänstuppdraget ingår sedan årsskiftet även krisberedskap, trygghet, säkerhet och folkhälsa i den nya förvaltningen Samhällsskydd och trygghet. Förvaltningen ligger direkt under kommunstyrelsen istället för att, som tidigare, ha en egen nämnd. Räddningstjänsten utgör den största delen av förvaltningen och har idag 48 heltidsanställda medarbetare. Av dessa ingår 42 personer i den operativa räddningsstyrkan (utryckningsstyrkan) som består av 6 brandmän, en styrkeledare och ett yttre befäl (nivå 2, som även är yttre befäl i Svalöv). Samtliga befäl och 18 av brandmännen arbetar i kombitjänst där de förutom sin operativa tjänst även har en del som är dagtidstjänst med arbetsuppgifter inom t ex internutbildning, externutbildning, tillsyn, insatsplanering, fordon eller materiel. Övriga 12 brandmän jobbar enbart i den operativa räddningsstyrkan, men även dessa används i det förebyggande arbetet genom t ex bostadstillsyn/information, informationsinsatser ute på stan och utbildning av skolelever i årskurs 2, 5 och 8. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en räddningstjänst som ligger på framkant i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!