Lärare i sva och sve till Vuxenutbildningen

Lärare i sva och sve till Vuxenutbildningen

Undervisning i sva och sve på grundläggande nivå. Undervisningen sker både som närstudier och på distans. Aktivt delta i arbetslagets och verksamhetens utvecklingsarbeten.Legitimerad lärare i sva och sve med behörighet på grundläggande nivå.Legitimerad lärare i sva och sve - Krav Digital kompetens - Meriterande Då stor del av undervisningen sker på distans är den digitala kompetensen av stor vikt. 3.1 Skapa relationer och nätverk - Meriterande Skapar goda relationer till kunder och personal; Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen; Kommer bra överens med personer på alla nivåer; Hanterar konflikter; Använder humor för att förstärka relationerna med andra 6.1 Planera och organisera - Meriterande Sätter klart definierade mål; Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande; Utnyttjar tiden effektivt; Identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter; Övervakar arbete gentemot slutdatum och milstolpar. 3.3 Presentera och kommunicera information - Meriterande Talar tydligt och flytande; Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt; Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende; Ger snabb respons på auditoriets behov och på deras reaktioner och feedback; Utstrålar trovärdighet.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 1 mars 2020 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!