Kurator till Familjecentral

Kurator till Familjecentral

Som Kurator på Rådstugan kommer du framför allt att arbeta förebyggande och uppsökande på familjecentral, som är en mötesplats för föräldrar och barn där barnhälsovård, mödravård, socialtjänst och öppen förskola är samlokaliserade och bedriver sina verksamheter samtidigt. I tjänsten som kurator ligger även en samordnaruppgift. Målgruppen för familjecentralen är barn i åldern 0-6 år och deras föräldrar. Familjecentralen ska främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att erbjuda lättillgängligt stöd, stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar, vara ett kunskaps- och informationscentrum, skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga samt utveckla ett gott bemötande och erbjuda god service. Barnets bästa ska alltid sättas främst. Huvudsakliga arbetsuppgifter: - Samverkan med familjecentralens övriga personal i individuella möten med besökare, på BVC, MVC och på öppna förskolan - Förmedla samhällsinformation och hänvisning till rätt form av stöd för enskilda och grupper - Arbeta förebyggande och uppsökande - Bedriva rådgivande och stödjande samtal - Bedriva motivationsarbete - Tidigt upptäcka utsatta barns behov för att så tidigt som möjligt kunna erbjuda barn och föräldrar olika former av stöd - Samverka och samarbeta med den övriga socialtjänsten samt andra verksamheter utanför området Som samordnare är du länken mellan styrgruppen och personalgruppen med uppdrag att främja verksamhetens utveckling tillsammans med övriga i arbetsgruppen. Samordnarens uppdrag är att * verka för att det gemensamma, vardagliga arbetet på familjecentralen fungerar * organisera och fördela familjecentralens gemensamma arbetsuppgifter * vara familjecentralens ansikte utåt. * sprida extern och intern information till samtliga medarbetare * planera möten och planeringsdagar * sammanställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse * bevaka och samordna gemensamma utbildningsfrågor * ansvara för familjecentralens eventuella gemensamma budget * ansvara för hemsida * ansvara för utifrån kommande studiebesök Samordnaren har inte chefsansvar Vi söker dig som har socionomexamen samt flerårig erfarenhet av socialt arbete. Vi vill även att du har tidigare erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer samt att du har kunskap om små barns behov och samspel. Tjänsten ställer även krav på att du kan kommunicera väl i det svenska språket, såväl i tal som i skrift. Det är meriterande för tjänsten om du har utbildning i föräldraskapsstöd (AF, Marte Meo och/eller COS), tidigare erfarenhet av arbete på familjecentral eller erfarenhet av arbete med föräldrar i grupp. Som person ser vi att du som söker håller barnperspektivet högt. Du motiveras av att främja goda uppväxtvillkor för stadens barn och unga, och du sätter barnet och familjen i fokus och samverkar med andra för att skapa de bästa förutsättningarna för det lilla barnets hälsa och utveckling. Du har stor respekt för den kunskap som finns i verksamheten och bland samarbetspartners, och förstår därför vikten av att skapa goda relationer och samarbeta för att nå resultat. Vidare är du även flexibel och har förmågan att anpassa dig efter situation, omgivning och förändrade omständigheter. Intervjuer kommer hållas fortlöpande.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Individ- och familjeförvaltningen arbetar med socialt arbete riktat till barn, unga, vuxna och familjer inom socialtjänstens olika områden. Förvaltningen har en målgruppsinriktad organisation bestående av tre stora verksamhetsområden; barn- och unga, vuxna respektive gemensamma resurser. Utöver detta finns ett centralt förvaltningskontor bestående av två avdelningar där vi bland annat samlat våra olika specialistfunktioner, nämndadministration och ekonomi. På Sektionen Fritid/föräldrastöd finns två familjecentraler, Rådstugan samt Tellus som arbetar i ett nära samarbete. I sektionen finns även Team tidiga insatser, stöd och rådgivning till barn/ungdomar och familjer samt den främjande fritidsverksamheten. Familjecentralen ska vara den självklara mötesplatsen för föräldrar att söka hjälp och stöd på, och en väg till hjälp på rätt nivå för familjen. Insatserna för barnet tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras livsvillkor genom ett familjecentrerat arbetssätt och ett hälsofrämjande perspektiv. Styrkor och frisk- och skyddsfaktorer lyfts fram och tas tillvara. Riktad gruppverksamhet/-utbildningar förekommer. Arbetssättet förutsätter att verksamheterna samverkar utifrån ett barn- och familjeperspektiv. Målet är att stärka familjen och därmed förbättra villkoren för barnet. VÄLKOMMEN TILL OSS!