IT Service Manager till Landskrona stad

IT Service Manager till Landskrona stad

Vill du vara med på en spännande digitaliseringsresa där vi inte bara snackar utan gör? Vi söker dig som med mod och handlingskraft vill skapa resultat på riktigt. Vi är en nybildad grupp som kommer bestå av tre personer där du kommer vara en viktig del i Landskrona stads digitaliseringsarbete. All IT-drift ligger utlagd på vårt dotterbolag Landskrona Energi Service AB, vilket gör att Digitalisering & IT ansvarar för att vara beställare av infrastruktur och koncerngemensamma tjänster samt strategisk och taktisk rådgivning till förvaltningar och kommunalägda bolag samt informationssäkerhet. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen röra sig inom två områden, agera som Stadens beställare av infrastrukturtjänster och agera som verksamhetsstöd till digitaliseringsarbetet på Stadsledningsförvaltningens avdelningar. Några exempel på arbetsuppgifter: - Ansvara för och driva IT-infrastrukturfrågor för Digitalisering & IT - Vara Landskrona stads beställare av stadsövergripande tjänster såsom, systemdrift, digital arbetsplats, användarhantering, IT-säkerhet, kommunikation och telefoni - Delta i driftsmöte, Landskrona stads digitaliseringsråd samt i stadens innovationsarbete - Tillsammans med Stadsledningsförvaltningens avdelningar arbeta inom områdena, System, Projekt, Process, Innovation och Kompetens - Driva digitala handlingsplaner för Stadsledningsförvaltningens avdelningar tillsammans med avdelningarna och chefen för Digitalisering & IT - Bidra till att skapa helhetsperspektiv kring digitaliseringsbehoven - Samordna genomförandet av Stadsledningsförvaltningens digitaliseringsplaner till överenskomna tidsplaner och budgetar Vi ser gärna att du har lång erfarenhet inom digitaliserings- och & IT-området. Har jobbat som beställare av IT-infrastruktur. Van att jobba med externa leverantörer. Vill framåt samtidigt som du är strukturerad. Har förståelse för användarnas behov och är van vid att översätta dessa till tjänster och tekniska krav där användaren och verksamheten står i centrum. Du håller dig hela tiden uppdaterad om vad som händer i omvärlden. Du har en högskoleutbildning som systemvetare, ekonom med IT inriktning, eller liknande inriktning som är relevant för rollen.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Data & IT, Systemadministration
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 25 nov 2019 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!