Förvaltningschef Omsorg

Förvaltningschef Omsorg

Vi söker nu en handlingskraftig och modig Förvaltningschef Omsorg som vill fortsätta att utveckla verksamheten utifrån vår målbild, att utifrån varje människas behov skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv! Arbetsuppgifter Förvaltningen har tre huvudområden, boende och hälsa, hemvård samt stöd och service. Du arbetar nära och på uppdrag av omsorgsnämnden. Som Förvaltningschef rapporterar du till Stadsdirektören. Som Förvaltningschef vill du forma en modern och värdeskapande organisation som inom olika områden och på olika sätt bidrar till en omsorgsverksamhet som ligger i framkant. I din roll som Förvaltningschef har du verksamhet-, ekonomi- och personalansvar. Tillsammans med din ledningsgrupp ansvarar du för verksamhetens utveckling, övergripande planering och samordnar den tillsammans med interna och externa verksamheter. Du arbetar strukturerat med mål och uppföljning i syfte att se till varje människas individuella behov av trygghet och underlätta för närstående att efter vilja och förmåga vara delaktiga och känna engagemang. Vi söker dig som är handlingskraftig, utvecklingsorienterad och resultatdriven. Du har god förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten genom att motivera och inspirera dina medarbetare. Ditt ledarskap präglas av en personlig mognad och ett driv att åstadkomma resultat genom att sätta tydliga mål som kommuniceras med medarbetarna, du får dem att växa genom att vara öppen för deras kreativitet med ett coachande förhållningssätt. Du har förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv och kan koppla ihop helhet och delar, nutid och framtid. Du har arbetat som övergripande chef på strategisk nivå och har lett andra chefer. Du har god kunskap och erfarenhet om kommunala och statliga styrdokument som berör det aktuella verksamhetsområdet. Du har erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation.
Mer info

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!