Förskoleklasslärare/grundskolelärare

Förskoleklasslärare/grundskolelärare

I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med ytterligare 4 förskoleklasspedagoger, utveckla en verksamhet med hög kvalitet. Lokalerna finns och 50 förväntansfulla barn kommer till hösten! Nu saknar vi bara några kompetenta kollegor som brinner för elevernas utveckling, men också för sin egen utveckling. Tillsammans i teamet skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elever, både socialt och kunskapsmässigt. Vi stöttar varandra och tar ansvar för alla barn. Du kommer att ha huvudansvar för ca 12 elever och deras utveckling mot skolår 1. Du kommer att ingå i en analysgrupp och delta i ett språkutvecklingsprojekt tillsammans med Umeå universitet. * Tidigare arbete med förskoleklassbarn. * * Du är legitimerad förskolelärare och/eller grundskolelärare. * Du har förmågan att planera - genomföra och följa upp din undervisning samt dokumentera och använda digitala verktyg. * Du är tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig i tal och skrift för både barn och vuxna. * Du har ett positivt och inbjudande förhållningssätt som är både tydligt och lågaffektivt utifrån ett barnperspektiv.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Utbildning, Förskolelärare, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Deltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 1 maj 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Pilängskolan är en mångkulturell skola som har förskoleklass till skolår 6 och fritidshemsverksamhet. Skolan är placerad i Karlslundsområdet, ett bostadsområde som är i en aktiv och spännande utvecklingsfas. Nya bostäder växer fram och olika aktivitetsområden planeras. Hos oss går ca 250 elever som är uppdelade i mindre arbetslag. Varje team består av två årskurser och pedagoger med olika behörigheter samt specialpedagoger. "En för alla, alla för en"! Ett slitet uttryck, men ett signum för oss som arbetar på Pilängskolan. Som pedagog på Pilängskolan arbetar vi för att alla elever ska utveckla, de kunskaper och förmågor som krävs för att både kunna och vilja vara en aktiv medborgare i samhället och göra kloka val, både nu och i framtiden. Vi vågar utmana och är stolta över vår verksamhet som är i ständig utveckling. Vi är med i försöksverksamheten med betyg ifrån skolår 4. Inför hösten 2019 kommer vi att vara delaktiga i kompetensutveckling tillsammans med Umeå universitet och skolverket inom språkutveckling och analysarbete. Vi ingår också i ett matematikprojekt, kring styrning, ledning och undervisning med SKL. Har du mod, handlingskraft och kompetens att anta utmaningen att vara en av oss på Pilängskolan? Välkommen vi behöver dig!