Förättningslantmätare

Förättningslantmätare

Lantmäterimyndigheten svarar för förrättningsverksamhet, myndighetsservice och viss uppdragsverksamhet. Inom förvaltningen finns också en MBK-och GIS-avdelning som myndigheten har ett nära samarbete med vad avser mättjänster. * Du kommer att handlägga olika typer av lantmäteriförrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen med flera. Du arbetar med allt från ansökan via utredning, beräkning, kartframställning fram till beslut och registrering. * Som företrädare för lantmäterimyndigheten är du också med och bidrar till en effektiv samhällsbyggnadsprocess i nära samverkan med planarkitekter och bygglovhandläggare. * Du ger råd och service till stadens förvaltningar och allmänheten i fastighetsrättsliga frågor. * Då vi är en liten avdelning kommer du att få arbeta brett med flera av de arbetsuppgifter som vi ansvarar för. Erfarenhet krävs inom verksamhetsområdet.Vi vill att du som söker har * Civilingenjörs- / ingenjörsutbildning med lantmäteriinriktning eller annan relevant lantmäteriutbildning. * Lätt för att samarbeta och intresse av stadsbyggnadsfrågor.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 1 feb 2021 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona ligger strategiskt mitt på den skånska västkusten, bara ett stenkast från Malmö, Helsingborg och Köpenhamn med täta kommunikationer. Landskrona är inne i ett expansivt skede med många nya och spännande bostadsprojekt. Landskrona är en attraktiv stad att bo och verka i. Här bygger vi nya bostäder nära havet, i centrala staden eller på våra mindre orter. Stadsbyggnadsförvaltningen har till uppgift att sköta detaljplanering, bygglov, kartproduktion, GIS-utveckling, fastighetsbildning och markförsörjning. Lantmäterimyndigheten är en del av stadsbyggnadsförvaltningen och fungerar som en kugge i hjulet som driver stadsbyggnadsprocessen framåt. Vi är en liten avdelning med fyra anställda som nu behöver förstärka med ytterligare en förrättningslantmätare. VÄLKOMMEN TILL OSS!