Enhetschef park

Enhetschef park

I ditt ansvarsområde som enhetschef park i Landskrona stad hanterar du drift- och skötselplanering och utförande insatser inom parkområdet med hjälp av underställda medarbetare och arbetsledare. Du rapporterar fortlöpande till Avdelningschefen för Tekniska avdelningen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du förväntas samverka med såväl övriga enheter inom Tekniska avdelningen, som andra förvaltningar och organisationer. Du ansvarar för och är direkt involverad i drift- och skötselfrågor relaterade till Landskrona stads gröna frågor, däribland: * Skötseln av kommunens parkytor * Skötsel av kommunala planterade ytor och stråk * Allmänna lekplatser * Skogsbruk För att lyckas i rollen bör den sökande ha ett stort intresse för gröna drift- och skötselfrågor, samt relevant akademisk utbildningen eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utöver en förståelse för kvalitativa skötselleveranser har den sökande ett gott ledarskap i fokus, både i interna och i externa relationer med olika samarbetspartners. Du ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi inom området och har även arbetsmiljöansvar för din verksamhet. Du planerar och följer upp verksamhet och arbetar både självständigt och i nätverk. Arbetet innebär styrning och ledning av personal samt olika utföraruppdrag. Rollen ställer krav på lyhördhet, inte minst i kontakten med andra verksamheter och organisationer och att man delar och förmedlar stadens vision och värdegrund. I tjänsten är det viktigt att kunna kommunicera väl. Som chef och ledare är du handlingskraftig, modig och en naturlig ledare som söker lösningar i en ständigt föränderlig omvärld. Du skapar förtroende, entusiasmerar din omgivning och bidrar till utveckling i avdelningens ledningsgrupp och bland medarbetare. Du har god förståelse för ledarrollen, ansvaret och avdelningens uppdrag i staden.
Mer info

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!