Enhetschef inom Stöd och Serivce

Enhetschef inom Stöd och Serivce

Som enhetschef har Du det fulla ansvaret för enheternas verksamhet, personal och ekonomi. Dina arbetsuppgifter blir att leda, organisera och utveckla verksamheterna. Som deltagare i område Stöd och Service ledningsgrupp har Du även delansvar för verksamhetens övergripande strategiska frågor. I området ingår 18 enheter för boende, sex enheter för daglig verksamhet, två enheter för personlig assistans m.m. en enhet för insatser riktade till barn och unga, samt ett resursteam med socialpedagoger, arbetsterapeuter och fysioterapeut. Områdets ledning består av områdeschef, 12 enhetscheferchefer samt en verksamhetsutvecklare. Du har adekvat högskoleutbildning, lägst kandidatexamen, och erfarenhet av funktionshinderverksamhet. Tidigare chefserfarenhet är mycket meriterande. Inom Landskrona stad förutsätter vi att våra chefer är goda kommunikatörer. Genom entusiasm, energi, övertygande argument och tydlighet har Du förmågan att få med dig dina medarbetare. Förändrings- resultat- och kvalitetsmedvetenhet är en självklarhet för Dig. Du har analytisk förmåga och utvecklar verksamheten utifrån ett starkt omvärldsintresse. Genom Din sociala säkerhet är Du lyhörd och respektfull i ditt ledarskap. Vi söker Dig med goda ledaregenskaper och god självkännedom.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 2 dec (17 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

LSS-verksamheten i Landskrona stad är en progressiv, välutvecklad och resursstark verksamhet. Utvecklingen har sedan ett flertal år utformats och styrts av en flerårsplan för utveckling. Utvecklingsplanen arbetas fram med mycket stor delaktighet av brukare, personal, anhöriga och chefer. Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!