Överförmyndarhandläggare till Landskrona stad

Överförmyndarhandläggare till Landskrona stad

Till Stadsledningskontoret söker vi en handläggare till överförmyndarverksamheten. Din placering är på den juridiska avdelningen och du ingår i ett team med 3 kollegor som alla drivs av att göra skillnad varje dag. Överförmyndaren är en i kommuner obligatorisk myndighet. Överförmyndaren arbetar med tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns (ställföreträdares) verksamhet. Du kommer att arbeta med ärenden enligt föräldrabalken, förvaltningslagen och annan relevant lagstiftning. Dina arbetsuppgifter: - Kommer till största delen vara att granska inkomna redovisningar från ställföreträdare samt besluta om arvoden till dessa. - Du kommer även arbeta med annan typ av handläggning såsom att kontrollera att ställföreträdarna följer lagstiftningen när de utför sina uppdrag, göra utredningar och upprätta yttranden till domstol, hantera överklaganden samt bistå överförmyndaren i domstol. - Även bedömningar om behov av ställföreträdare samt rekrytering och utbildning av dessa kommer att vara aktuellt. Arbetet leds av den politiskt tillsatte överförmyndaren. Som handläggare kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegorna samt ha mycket kontakter med ställföreträdare och anhöriga samt med myndigheter och verksamhetsansvariga inom vård och socialtjänst. Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, gärna ekonom-, jurist-, socionom- eller annan jämförlig utbildning, eller har motsvarande yrkeserfarenhet. Det är viktigt att du är självgående och har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att fatta egna beslut. Förmåga att systematiskt och efter etablerade rutiner granska inlämnade redovisningshandlingar är en väsentlig kvalifikation. Du tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Noggrannhet och ordningssinne är förutsättningar för ett professionellt genomförande av arbetsuppgifterna. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Du ska också trivas med att ha många kontakter och många uppgifter på gång samtidigt. Erfarenheter från arbete med myndighetsutövning, familjerätt och särskilt överförmyndarfrågor är meriterande. Då arbetet till stor del innebär granskning är erfarenhet gällande detta särskilt meriterande. För att trivas hos oss ska du tycka om att ha med människor att göra och du ska respektera och godta människors olikheter. Du bör ha god förmåga att bemöta människor med olika typer av funktionsnedsättning och vara bekväm med att arbetsuppgifter och arbetsbelastning varierar. Arbetslivserfarenhet är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Mer info
Område Landskrona
Yrkesroll Administration, Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.landskrona.se/
Sista ansökningsdag 30 nov (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!