VI SÖKER ADMINISTRATIV CHEF MED EKONOMIINRIKTNING

VI SÖKER ADMINISTRATIV CHEF MED EKONOMIINRIKTNING

Vi söker nu dig som vill arbeta i en omväxlande roll och med din kompetens och erfarenhet vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa och bidra till samhällsnyttan. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Kristinehamn och i uppdraget ingår även att vara chef för Avdelningen för verksamhetsstöd.

Elsäkerhetsverket är en nationell myndighet med ett tydligt samhällsuppdrag att minska elolycksfall och bränder som beror av el. Våra engagerade och kompetenta medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar är en viktig förutsättning i en föränderlig omvärld. Tillsammans med andra aktörer strävar vi efter att uppnå bästa möjliga effekt för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), med givna resurser.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att leda Avdelningen för verksamhetsstöd, som består av cirka tolv personer. Avdelningens huvuduppgifter är att ansvara för myndighetens gemensamma verksamhet såsom registratur, ekonomi, HR, kommunikation, IT-stöd och lokaler.

Som avdelningschef deltar du i myndighetens strategiska ledning och planering och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Du har också ansvar för krisförberedelser och säkerhetsfrågor.

Arbetet innebär resor i första hand inom Sverige.

Dina kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten ska du:
 • Ha högskole- eller universitetsutbildning med ekonomisk inriktning, förvaltningsinriktning eller annan inriktning som vi bedömer vara relevant för tjänsten.
 • Ha erfarenhet av ledning och styrning och strategiskt arbete med budget, uppföljning och HR.
 • Kunna uttrycka dig på ett enkelt och tydligt sätt i tal och skrift på svenska.
 • Ha god förståelse för och insikt i de krav som ställs på myndigheter i Sverige.
 • Ha de personliga egenskaper som framgår av kravprofilen.
 • Det är meriterande om du har erfarenhet av:
 • Statlig eller annan offentlig verksamhet.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper, eftersom uppdraget kräver att du har helhetssyn, är strukturerad och resultatinriktad. Du ska värna om ordning och reda och kunna hantera situationer med varierande arbetsbelastning. Du ska ha mycket goda ledaregenskaper som utvecklats genom tillitsbaserad ledning och styrning, Du behöver även kunna samarbeta med alla i myndigheten och med externa parter. Vidare ska du ha vilja och förmåga att leda utvecklingen av verksamheten i den riktning som gör att Elsäkerhetsverkets mål uppfylls. Tillsammans med medarbetare och andra chefer ska du verka för att myndigheten fortsätter att utvecklas som en modern myndighet.

Anställningsform
Heltid, tillsvidare.

Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ chef Ingrid Öhlén.

Fackliga representanter är för SACO Katarina Olofsson och för ST Ingvar Svensson.

Samtliga nås via Elsäkerhetsverkets växel 010-168 05 00.

Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara skriven på svenska och ska innehålla CV och personligt brev där vi vill att minst följande framgår:
 • Ditt namn och kontaktuppgifter.
 • Beskrivning av hur du uppfyller de obligatoriska kraven för tjänsten.
 • Beskrivning av de eventuella meriterande krav du uppfyller.
 • En kort beskrivning av hur just du vill bidra i rollen som administrativ chef.
 • Betyg och intyg m.m. lämnas först vid nästa steg i rekryteringsprocessen. Vi kommer också att efterfråga referenser.
Ansökan till denna tjänst ska vara märkt med ref 8/2019 och vara inkommen till oss senast den
20 november 2019. Den kan skickas via e‑post till registrator@elsakerhetsverket.se, eller med vanlig post till Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn.

Då vi rekryterar ett flertal medarbetare kan det dröja innan vi kallar till intervju. En del intervjuer kommer att genomföras först efter årsskiftet.

Ingrid Öhlén
Administrativ chef
Telefon: 010-168 05 11
E-post: ingrid.ohlen@elsakerhetsverket.se

Katarina Olofsson
Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 25
E-post: katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Ingvar Svensson
Elinspektör
Telefon: 010-168 05 74
E-post: ingvar.svensson@elsakerhetsverket.se
Mer info
Kontaktperson Ingrid Öhlén
Telefon 010-168 05 11
Område Kristinehamn
Yrkesroll Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.elsakerhetsverket.se/
Sista ansökningsdag 20 nov 2019 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Om Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet med uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Utifrån visionen "Trygg och störningsfri el" utövar vi aktiv tillsyn av elektriska anläggningar, elinstallationsföretag och elinstallatörer samt marknadskontroll av elektriska produkter. Myndigheten ansvarar för auktorisation av elinstallatörer och register över elinstallationsföretag. Vi arbetar med projekt, rapporter, analyser och statistik inom vårt område. Vi utarbetar också föreskrifter för elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet samt deltar i teknisk standardisering både nationellt och internationellt. Ett aktivt samarbete med elbranschen och andra aktörer kring elsäkerhetsfrågor är en naturlig del av verksamheten. Myndigheten använder kommunikation som ett strategiskt verktyg för förändring och ökad kunskap.

Elsäkerhetsverket har drygt 50 medarbetare med placering i Kristinehamn, Umeå, Hässleholm och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.

Elsäkerhetsverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv.

På sidan Arbeta hos oss kan du läsa mer om myndigheten och våra olika verksamheter samt vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.

I denna rekrytering har Elsäkerhetsverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare- eller försäljare.