Samordnare till Amra tonårsenhet (HVB) i Kristianstad

Samordnare till Amra tonårsenhet (HVB) i Kristianstad

Om arbetsplatsen
VoB Syd är ett kommunalt vårdbolag som ägs av kommunerna i Kronobergs län och Skåne. Verksamheterna tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) skydd, stöd, utredning och behandling med placering i HVB, stödboende, skyddsboende eller familjehem. VoB driver även boenden för ensamkommande flyktingungdomar och erbjuder konsultationer och insatser i öppenvård. VoB är känt för kundfokus, kvalitetstänkande och förståelse för socialtjänstens situation. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015. VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för dig som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård. Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och hög kompetens. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar vi till förändring som gör skillnad i klienternas liv. VoB:s HVB för ungdomar i Kristianstad, Amra tar emot ungdomar 16-19 år, med psykosocial problematik, oro/ångest problematik, trauma, svårigheter i hemmiljön samt, anknytningsproblematik och normbrytande beteende. Förändringsarbete mot specifikt mål i en stabil och trygg miljö sker utifrån en individuellt upprättad behandlingsplan som utformas av uppdragsgivare, ungdom och vårdnadshavare. Metoder som avvänds utgår från KBT och Miljöterapi. Vi söker nu en person som med sin erfarenhet, kompetens och engagemang i samverkan med verksamhetschefen skall leda det operativa arbetet vid enheten. I rollen som samordnare för Amra ingår att vara ansvarig föreståndare på verksamhetens HVB-tillstånd hos IVO samt ställföreträdarskap vid verksamhetschefens bortavaro.

Arbetsuppgifter
Samordnaren är underställd verksamhetschefen för enheten. I samordnarens roll som föreståndare ingår ett formellt ansvar för att arbetet vid enheten organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Föreståndaren svarar i samråd med verksamhetschefen exempelvis för beslut vid inskrivning och utskrivning samt att dokumentation och journalföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Samordnaren är vidare tillsammans med verksamhetschefen ansvarig för att samverkan med socialtjänst, andra myndigheter, skola, gode män och andra i klientens nätverk fungerar. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att: * strukturera och samordna enhetens behandlingsinsatser, handleda och stödja behandlarna i arbetet med genomförandeplaner och behandlingsrapporter samt att se till att dessa följer de uppsatta tidskraven liksom håller rätt kvalitet. * arbetsleda, fördela och delegera arbetsuppgifter till behandlare även gällande praktiska uppgifter och sysslor samt för att tillse att en struktur upprätthålls i verksamheten och i det miljöterapeutiska arbetet. * vara en stödresurs för verksamhetschefen i alla ledningsfrågor i det operativa dagliga arbetet såsom att tillse att god kvalitet i insatserna, god arbetsmiljö och god ekonomi upprätthålls. Även administrativa uppgifter ingår i rollen. * vara ställföreträdande verksamhetschef, vilket innebär att vid behov ersätta ordinarie verksamhetschef vid dennes frånvaro, vilket innefattar semester, sjukfrånvaro och andra kortare ledigheter som kan uppkomma. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tiden

Kvalifikationer
Du som är intresserad av tjänsten som samordnare är trygg, stabil och har ett prestigelöst och ödmjukt förhållningssätt. Du har vidare en god samarbetsförmåga både internt samt externt med socialtjänst och andra samarbetsparter. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. I rollen som samordnare med ett stf-skap som verksamhetschef och ledare bör du ha tidigare erfarenhet av att leda och samordna grupper liksom ha god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är strukturerad, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp mål och håller tidsramar. Som grundutbildning har du en socionomexamen eller annan adekvat högskoleexamen om minst 180 hp, som bedöms som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta på HVB, gärna med den aktuella målgruppen liksom goda kunskaper i lagstiftningen inom området samt om dokumentation, journalföring och BBIC. Det är meriterande om du har erfarenhet av och arbetat med miljöterapi och KBT. Det är vidare önskvärt om du har erfarenhet och kunskap avseende CRA,HAP, CPU, återfallsprevention och kriminalitet som livsstil.

Övrigt
B-körkort samt att du avstår från att röka under arbetstid är en förutsättning för anställning. Kollektivavtal: KFS vård och omsorgsavtalet tillämpas. Inför en ev. anställning inhämtar arbetsgivaren utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Mer info
Kontaktperson Jenny Tapper
Telefon 0736-22 75 62
Område Kristianstad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Utbildning, Förskollärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.vob.se
Sista ansökningsdag 4 mars 2021 (4 dagar kvar)