Specialist Teknik Vägutformning

Specialist Teknik Vägutformning

Arbetsuppgifter
I tjänsten som vägutformare är du ett stöd till projektledaren vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt samt medverkar till att erfarenheter förs vidare i verksamheten. Du arbetar oftast i nära samarbete med kollegor inom närliggande och andra teknikområden, ibland i en samordnande roll. Du deltar i olika typer av projekt från beställning via vägplan, förfrågningsunderlag, bygghandling till dess att de är byggda. Exempel på uppgifter är att ta fram uppdragsbeskrivning, ge stöd i teknikfrågor och mottagningskontrollera handlingar.

Du ställer och följer upp krav inom området vägutformning och trafiksäkerhet, exempelvis vägtyp och sektion, linjeföring i plan och profil, och att vägen får en god gestaltning beaktat landskapets förutsättningar.

Som vägutformare har du möjlighet att medverka i arbetet med att utveckla regelverk, tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket i relevanta branschorganisationer såväl nationellt som internationellt. En fantastisk möjlighet att vara med och påverka och driva utveckling inom ditt område.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har
  • högskole- eller civilingenjörsutbildning inom Väg- och vatten eller Samhällsbyggnadsteknik, alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • flerårig erfarenhet som vägprojektör, trafikingenjör, trafikplanerare, uppdrags- eller teknikansvarig inom teknikområde väg.
  • god kunskap gällande regelverk inom ämnesområdet.
  • goda kunskaper i svenska i tal som skrift
  • B-körkort
Det är meriterande om du har
  • kunskap om planprocessen och har deltagit i framtagande av vägplaner.
  • erfarenhet inom trafiksäkerhetsområdet
  • entreprenaderfarenhet från vägbyggnadsprojekt.
  • kunskap om entreprenadjuridik.
  • erfarenhet av 3D-projektering
Som person är du analytisk och har förmågan till en helhetssyn utifrån teknik, utformning och ekonomi. Vidare är du utåtriktad och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer.

I rollen som vägutformare har du kontakt med flera olika parter, både interna och externa. Därför är det också av vikt att du har en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-08-11

Upplysningar

Rekryterande chef Sara-Maria Blomberg
0101232445

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Anna Carlsson
0101236055
Mer info
Kontaktperson Sara-Maria Blomberg
Telefon 0101232445
Område Kristianstad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 11 aug 2019 (18 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.