Miljöspecialist - Naturmiljö

Miljöspecialist - Naturmiljö

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Hos oss på Stora projekt kommer du att arbeta med naturmiljöfrågor kopplat till planläggningsprocessen för väg och järnväg samt tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Ett brett arbetsområde inom samhällsplanering och storskalig infrastrukturplanering. Du kommer att ingå i ett team med specialister inom miljö och teknik som stödjer de stora projekten med sin kompetens. Arbetet har främst fokus på de tidiga planskedena men även så småningom under byggskedet.

Som naturmiljöspecialist kommer du att representera Trafikverket i kommunikation med myndigheter under planläggningsprocessen. Du kommer att arbeta nära projektledningen med stöd vid upphandling och uppföljning av konsultuppdrag. I arbetet ingår även att utvärdera och förbättra arbetssätt och rutiner, stödja forskningsprojekt samt svara på inkomna remisser.

Anställning på Stora Projekt innebär att du kan jobba mot flera olika projekt, företrädesvis dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm-Lund, men även mellan Göteborg-Borås och Ostlänken (Järna-Linköping).

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har högskoleutbildning inom naturmiljö om minst kandidatexamen och gärna påbyggnad inom samhällsplanering eller utbildning och motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig
 • har bred, generell miljökompetens och erfarenhet av olika miljöfrågor
 • har flera års kvalificerad yrkeserfarenhet inom naturmiljöområdet och erfarenhet av arbete med naturvärdesinventeringar
 • är förtrogen med den svenska lagstiftningen inom aktuellt område och har erfarenhet av att omsätta denna kunskap i praktiken inom arbetet
 • har svenskt medborgarskap
 • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet från stora infrastrukturprojekt
 • har erfarenheter av att följa upp och säkerställa att leveranser från konsulter alternativt entreprenörer håller god kvalitet
 • har varit beställarens representant gentemot entreprenörer och/eller konsulter
 • har erfarenheter från arbete med tillståndsfrågor
 • har erfarenhet från arbete med naturmiljö inom planläggning i anläggningsbranschen med särskild erfarenhet av järnvägsprojekt
Då arbetet innebär mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du är utåtriktad och har god samarbetsförmåga. Du är initiativtagande och noggrann med hög känsla för kvalitet. Som person drivs du av att leverera resultat och har förmågan att övertyga och påverka andra i viktiga sakfrågor.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-02-05

Upplysningar

Rekryterande chef Per Lerjefors
0101231580

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Håkan Wiss
0101237435
Mer info
Kontaktperson Per Lerjefors
Telefon 0101231580
Område Kristianstad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Energi & Miljö, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 feb (14 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.