Enhetschef transportservice

Enhetschef transportservice

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!

Teknik- och fastighetsförvaltningens cirka 550 medarbetare bygger och sköter Karlstad. Med ansvaret för en trygg och vacker miljö sköter vi kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och den interna servicen som städ, tryckeri, fordon och konferens. Vi utvecklar infrastrukturen, bygger nya skolor och har hand om kommunens naturområden och fastigheter.

Serviceavdelningens uppdrag är att ge internservicen till kommunens förvaltningar och bolag så att de kan fokusera på sina kärnuppdrag. Serviceavdelningen består av cirka 210 medarbetare fördelat på tre verksamhetsområden: Transportservice, Städservice och Servicecenter.

Transportservice har ca 20 professionella medarbetare som ansvarar för koncernens interna postgång, vaktmästeri, interna flyttjänster samt för de interna persontransporterna där vi transporterar ca 140 kunder dagligen inom LSS daglig verksamhet och gymnasiesärskolan.

Transportservice är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och håller just nu på att certifieras inom ISO 14001.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom transportservice är du direkt underställd fordonschefen och ingår i transportservices ledningsteam. Du har fullt personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten som idag består av en arbetsledare, 6 vaktmästare och 11 chaufförer. I din roll i ledningen bidrar du till samordning och utveckling inom hela verksamheten. Du leder, planerar, samordnar och följer upp verksamheten på ett strategiskt sätt med kommunens uppdrag och mål som utgångspunkt.

Det förväntas att du är en närvarande och inkluderande chef som trivs med att vara med i den dagliga verksamheten samtidigt som du också kommer att hantera ett ledarskap på distans och ansvara för den strategiska ledningen av enheten. I korthet kommer du att:
  • ha operativt ansvar för drift, styrning och uppföljning av uppdrag och mål samt säkerställa ett effektivt användande av resurser.
  • utbilda medarbetare enligt krav, metoder och regelverk samt genomföra egenkontroller tillsammans med medarbetare
  • skapa, samverka och bibehålla goda relationer till verksamhetens kunder och andra samarbetspartners
  • hantera inköp och fakturor
  • hantera systematisk avvikelsehantering avseende till exempel kundklagomål och förbättringsförslag för att se till att våra tjänster håller en hög kvalitet
  • upprätta och underhålla nödvändiga arbetsinstruktioner och processflöden samt säkerställa att våra beslutade arbetssätt och metoder efterlevs
  • leda och motivera enhetens medarbetare samt arbeta för en främjande arbetsmiljö
  • ansvara för transporter av farligt gods och avfall som kräver ADR 1.3-utbildad personal
Kvalifikationer
Vi söker nu efter dig som, tillsammans med våra chaufförer och vaktmästare med flera, vill vara med att utveckla och underhålla den interna servicen. Du har sedan tidigare haft en chefsposition, alternativt en arbetsledande befattning, med budget och personalansvar. Det är önskvärt om du har kunskap och erfarenhet från logistik- och transportbranschen, vaktmästeri eller annan relevant serviceverksamhet. Har du dessutom högskoleutbildning inom relevant område samt erfarenhet från att arbeta med ledningssystem och systematisk uppföljning så ser vi det som meriterande. Vidare har du ett administrativt och digitalt arbetssätt då vi dagligen använder Microsoft 365 och flera andra verksamhetssystem i vårt arbete.

I din roll har du många olika kontaktytor, därför är det viktigt att du är kund- och relationsorienterad och samtidigt tydlig i ditt sätt att kommunicera mot så väl kunder som medarbetare. Du är handlingskraftig och har ett stort fokus på att utveckla de interna tjänsterna och hitta den bästa lösningen för kunden samtidigt som du värnar om din personal och har en förmåga att uppmärksamma och motivera dina medarbetare.

Vi lägger stort fokus på personliga lämplighet.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Område Karlstad
Yrkesroll Transport & Logistik, Administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Karlstads Kommun
Hemsida https://karlstad.varbi.com
Sista ansökningsdag 11 maj 2021 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Karlstads kommun är en av Värmlands största arbetsgivare, med mer än 7 000 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans skapar vi bra dagar för Karlstadsborna och hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi tar hand om barn och äldre, smyckar staden med blommor, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, levererar värme, behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun. Hos oss får du stolta kollegor som med äkta arbetsglädje utvecklar Karlstad långsiktigt och hållbart. Över 90 000 Karlstadsbor är beroende av vårt arbete.