Specialpedagog/Speciallärare till Nyeds skola, 100 %

Specialpedagog/Speciallärare till Nyeds skola, 100 %

Som specialpedagog är du en viktig del i utvecklingen av skolans elevhälsoteam. Du stödjer rektor och är en kvalificerad samtalspartner och handledare för skolans personal. Varje elevs individuella förutsättningar och möjligheter är utgångspunkt i arbetet. Du genomför pedagogiska utredningar och medverkar vid upprättande och utvärdering av pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram. Du analyserar elevers behov av särskilt stöd från ett övergripande perspektiv, sett till organisations- och gruppnivå. Du ser fördel av ökad användning av alternativa pedagogiska verktyg och digitala resurser. Du är en viktig resurs i uppföljning och utvärdering av elevhälsoteamets arbete. Du bidrar till skolans utveckling. Del av arbetet kommer att vara arbete som speciallärare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog. I ditt arbetssätt är du strukturerad och har en god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt. Din grundsyn präglas av att du ser möjligheter och du har ett positivt förhållningssätt till människor. Du är duktig på att samarbeta och genom din förmåga att lyssna in andra skapar du förtroende och goda relationer. Eftersom en del av våra elever är nyanlända får du gärna ha erfarenheter av arbete i områden med kulturell och språklig mångfald.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Kontaktperson Susanne Eklund
Telefon 054 540 29 75
Område Karlstad
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 29 juni (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud. Nyeds skola är belägen i Molkom som ligger i den nordöstra delen av Karlstads kommun. Vår skola ligger "mitt i byn" i en naturskön omgivning, i direkt anslutning till skolan finns fritidsgård, folkbibliotek och en fullskalig idrottshall. Skolan är en F-9 skola med fritidshem. På skolan finns idag ca 330 elever. Lärarna och övrig personal är indelade i arbetslag utifrån stadie och funktion. Vi strävar efter att vara en skola i tiden, att ha ett digitaliserat arbetssätt, att arbeta för en inkluderande och likvärdig skola. Under nästa läsår kommer vi att lägga fokus på yngre elevers läs- och skrivinlärning och de äldre elevernas språkutveckling i alla ämnen. Vi deltar i Barn- och ungdomsförvaltningens LHU-projekt och arbetet med de 17 globala målen präglar arbetet i alla årskurser. Nyed - en liten skola i tiden vars format ger förutsättningar för kollegialt samarbete över stadiegränser och professioner. För att ge våra elever största möjliga personliga förutsättningar för det livslånga lärandet lägger vi stor vikt vid en trygg och professionell utbildningsmiljö.