Specialpedagog till Gläntan, Kronoparken 1 och Mjölnartorpets förskolor

Specialpedagog till Gläntan, Kronoparken 1 och Mjölnartorpets förskolor

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss! Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden. Förskolorna ligger i stadsdelen Kronoparken och sammanlagt går ca 260 barn på de tre förskolorna. Vi samarbetar med andra förskolor i stadsdelen, med grundskolan samt med grundsärskolan i ett arbete vi kallar Hela Kronoparken vars vision lyder; Kronoparken utbildar för att leva och agera i en hållbar värld våra olikheter är våra möjligheter. Samarbetet har som syfte att skapa samverkan mellan skolformer och stadier för att kunna ge varje barn goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i ett 1-16 årsperspektiv. Det sker ett kollegialt lärande och samarbete mellan pedagoger i de olika verksamheterna. Samverkan sker också mellan specialpedagoger i både förskola och grundskola. Våra förskolor jobbar i ett s.k. pedagogiskt årshjul, ett verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete och ett arbetssätt som innebär att läroplanens alla delar vävs samman i undervisningen. För pedagogerna innebär det att kartläggning, planering och dokumentation av undervisningen ligger i olika perioder under året. Detta är för oss ett arbetssätt för att säkerställa att alla barn under sin tid hos oss får en kvalitativ utbildning inom socialt samspel, språk, matematik, teknik, naturkunskap och miljö. Förskolorna har ett kollegialt samarbete inom LHU, Lärande för hållbar utveckling samt inom IT. På våra enheter jobbar pedagoger som brinner för de barn och familjer de arbetar med. Det finns en vilja att utveckla sina verksamheter och trivseln och arbetsmiljön på förskolorna skattas högt.

Arbetsuppgifter
Som specialpedagog för våra tre förskolor kommer du ha som uppgift att identifiera och undanröja hinder i barns lärande. Du kommer att ha ett nära samarbete med förskolornas rektor och ni kommer tillsammans att arbeta strategiskt, främjande och förebyggande. Det specialpedagogiska arbetet i förskolorna skall vara riktat till åldersperspektivet 1-6 år, men också vara del i perspektivet 1-16 år. Som specialpedagog hos oss bidrar du till en ökad likvärdighet, genom handledning av personal och samverkan med andra skolformer medverkar du till att varje barn ges grundläggande förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt genom hela utbildningskedjan.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en specialpedagogisk examen, som är lugn och stabil i ditt bemötande, som är lyhörd för individers olika behov och förutsättningar och som kan anpassa dig därefter. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta med kollegor och vårdnadshavare. Du har vidare förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer. Du är en positiv, reflekterande och nyfiken person som ser möjligheter och har vilja att tillsammans med oss utveckla utbildningen för våra barn.

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Kontaktperson Ann-Christin Andersson
Telefon 054-540 36 88
Område Karlstad
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 juni 2020 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Karlstads kommun är en av Värmlands största arbetsgivare, med mer än 7 000 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans skapar vi bra dagar för Karlstadsborna och hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi tar hand om barn och äldre, smyckar staden med blommor, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, levererar värme, behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun. Hos oss får du stolta kollegor som med äkta arbetsglädje utvecklar Karlstad långsiktigt och hållbart. Över 90 000 Karlstadsbor är beroende av vårt arbete.