Skolkurator till elevhälsoteamen på Skåreskolan, Stodeneskolan och Råtorps skolor

Skolkurator till elevhälsoteamen på Skåreskolan, Stodeneskolan och Råtorps skolor

Övergripande uppgifter är att samverka inom och mellan elevhälsoteamen när det gäller övergångar samt skolnärvaro. I övrigt arbetar du på uppdrag av respektive rektor i det lokala elevhälsoarbetet.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller motsvarande utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap. Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du förväntas stå upp för din profession. Du ska ha ett driv att främst vilja arbeta främjande och förebyggande. Är du den vi söker?

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Kontaktperson Magnus Sjödin
Telefon 054-540 35 15
Område Karlstad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 maj 2019 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud. Nu söker elevhälsoteamen på Skåreskolan, Stodeneskolan samt Råtorps skolor (Råtorpsskolan och Södra Råtorps skolor) en skolkurator, som står för ett tydligt relationellt perspektiv. Vi har ett gott samarbete mellan våra skolor där våra lärare deltar i sambedömning av nationella prov och vi har gemensamma ämnesnätverk på dessa skolor och andra skolor i vårt område. Våra fritidspedagoger har även gemensamma nätverksträffar. Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla vårt samarbete mellan våra skolor. Du kommer vara skolkurator i tre elevhälsoteam. Rektor på Råtorps skolor kommer vara din närmsta chef och det är även på Råtorpsskolan du har ditt kontor, men rektorerna på de övriga skolorna har en arbetsledande roll i sina respektive elevhälsoteam. Vi vill fortsätta och vidareutveckla vårt påbörjade arbete kring övergångar mellan stadier samt arbetet kring skolnärvaro. Vi tänker oss att du kommer ha ett nära samarbete med skolkuratorerna på Tuggeliteskolan och Ilandaskolan.