Regional projektledare till IMprove

Regional projektledare till IMprove

Den regionala projektledaren är placerad på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Du kommer ha tätt samarbete med kommunens egna lokala delprojektledare och med de andra kommunernas lokala delprojektledare samt projektets regionala ekonom/administratör. De arbetsuppgifter du i huvudsak kommer arbeta med skall ske genom att utveckla målgruppsinriktade aktiviteter i samarbete med det regionala projektets lokala delprojektledare, men där insatserna fokuseras på strukturella utmaningar och långsiktig metodutveckling. Projektverksamheten ska bygga på tydliga modell- och/eller metodval som i förväg formas och väljs ut av projektägaren utifrån befintlig kunskap och därefter provas lokalt. Målgruppen för projektet är ungdomar (15-24 år) som är sent anlända till landet och går på Introduktionsprogrammet. I dina arbetsuppgifter ingår administration, rapportering och uppföljning till regional ekonom/administratör samt till projektet centralt utifrån ansökan samt krav från Europeiska socialfonden. I arbetet kommer du också att delta i länsövergripande aktiviteter för projektet och medverka i att driva det gemensamma länsövergripande arbetet för projektet.

Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har intresse av att arbeta med metod- och modellutveckling samt utrikesfödda ungdomars specifika behov inom utbildningssystemet. Vi vill att du har högskoleutbildning samt kompetens och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer passande för arbetsuppgifterna. Ledaregenskaper, förmåga att skapa goda relationer och ett gott bemötande ser vi som en förutsättning. Erfarenhet av att ha arbetat i projekt är meriterande, liksom kunskaper om kommunal förvaltning och utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Förmåga att administrera, planera och driva projekt i samverkan med andra är en egenskap vi värdesätter högt. Arbetet förutsätter att du är van att arbeta självständigt, är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att samarbeta i olika sammanhang.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Kontaktperson Christine Andersson
Telefon 070-329 63 40
Område Karlstad
Yrkesroll Organisation & ledning, Organisationsutveckling
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 24 mars (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt yrkeshögskola. Totalt studerar cirka 6 000 elever hos oss. Verksamheten är uppdelad på tre stora skolenheter; Sundsta-Älvkullegymnasiet, Nobelgymnasiet, och Tingvallagymnasiet. Inom gymnasieskolan finns det 18 nationella gymnasieprogram. För de elever som inte är behöriga att söka gymnasiets nationella program finns det fyra (från ht-19) olika Introduktionsprogram / IM. Här läser eleverna grundskolans ämnen för att få grundskolebetyg i de ämnen de saknar, så att de ska kunna söka nationella program på gymnasiet, eller har praktik som i framtiden ska leda till att de kan få ett arbete. Introduktionsprogram / IM finns på alla skolenheterna. Gymnasie- och vuxenutbildningens vision är att varje elev ska nå sina mål och vara väl rustad för framtiden. Delprojekt: Karlstads kommun, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, IMprove. Vill du vara med och utveckla arbetet- och därmed förändra möjligheterna för ungdomar som är sent anlända till Sverige? IMprove är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och projektägare är SKL (Svergies Kommuner och Landsting). Fyra av länets kommuner kommer delta i projektet för att förändra situationen för ungdomar (15-24 år) som är sent anlända till landet och som går på Introduktionsprogrammet. Projektets syfte är att, via länsövergripande samverkan, arbeta strategiskt med metod- och modellutveckling för att nyanlända ungdomarna ska komma vidare från språkintroduktionen, in på- och ut ur gymnasieskolan/gymnasiesärskolan med godkänd utbildning för att endera söka sig vidare mot högre utbildning eller mot yrkeslivet. Projektet omfattar totalt 4 projektregioner med 4 delprojekt/kommuner i varje region. Totalt deltar 16 kommuner. Värmland är en region och Karlstad deltar som delprojekt tillsammans med ytterligare tre Värmländska kommuner. Projekttidens analysfas pågår t.o.m. 31 maj 2019 och projekttidens genomförandefas är 1 juni 2019 till 30 juni 2021.