Produktionsplanerare Skog

Produktionsplanerare Skog

Som produktionsplanerare hos oss på Skog och friluftsenheten resursplanerar du arbetet för enhetens arbetslag som arbetar med det operativa skogsskötselarbetet i tätortsskogen vilka också utför diverse röjning, markskötsel och snickeri/måleri åt kommunen. Du planerar och leder det operativa skogsskötselarbetet på hela kommunens skogliga innehav tillsammans med kommunens skogsentreprenör. Du kommer därmed också sköta kommunikation, samråd och information gentemot medborgare vid planerade åtgärder. Utöver detta kommer du att arbeta med projekt i samarbete med övriga enheter i förvaltningen samt handlägga medborgarärenden som tex klagomål, förslag, önskemål etc.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som produktionsplanerare behöver du kunna hantera många uppgifter samtidigt, allt från beställningar, ärenden, svara på frågor osv. du är vad man brukar kalla "spindeln i nätet". Med det följer kravet på att kunna samarbeta med olika typer av människor och med olika funktioner, du behöver därför kunna kommunicera väl, både muntligt och i skrift. Du är lyhörd och samtidigt vågar du leda och kan ta beslut. Vi önskar att du är noggrann och strukturerad. Vi ser att du har någon form av skoglig utbildning eller gedigen erfarenhet från skoglig verksamhet som vi bedömer likvärdig. Meriterande är om du har någon form av skoglig erfarenhet sedan tidigare. Du har erfarenhet av att planera och samordna resurser, att hantera de tätortsnära och bostadsnära skogarnas varierande värden och behov samt har tidigare arbetat i och förstår kommunal verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Kontaktperson Håkan Eriksson
Telefon 054-540 69 52
Område Karlstad
Yrkesroll Industri & Anläggning, Industri & Produktion
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 25 sept (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvarar även för den interna servicen till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Enheten Skog och friluftsliv ansvarar för en långsiktig planering, förvaltning och utförande av kommunens skogsområden som består av ca 6 000 ha förvaltningsskog och ca 1 000 ha tätortsskog. Arbetet sker både i egen regi och i samverkan med extern förvaltare. Enheten består idag av 31 medarbetare. På enheten ingår också förvaltning av friluftsanläggningar såsom ca 17 mil vandringsled, grillplatser m.m. På kommunens mark ansvarar enheten också för jakt och fiske. Emma, vår produktionsplanerare, ska gå på föräldraledighet - vill du vara hennes vikarie?