Förskollärare 100%, Förskolan Kronoparken 1

Förskollärare 100%, Förskolan Kronoparken 1

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud. Förskolan Kronoparken 1 är en mångkulturell förskola som lägger fokus på varje individs intresse, förmåga och förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt i ett gruppsammanhang. Förskolan formar en utbildning som är stimulerande och utmanande för alla individer med styrdokumenten som grund. Ett positivt förhållningssätt och goda och förtroendefulla relationer är viktigt på Kronoparken 1 och skapar en trygg miljö för utveckling och lärande för alla som vistas hos oss. Arbetet på förskolan Kronoparken 1 utgår ifrån värdeorden Glädje, Respekt, Tilltro, Utveckling och Utbildning För oss är det viktigt med en gemensam barn- och kunskapssyn för att alla barn ska bli bemötta och få stöttning utifrån sina individuella förutsättningar, samt att alla barns kompetenser och styrkor tas tillvara. Till förskolan finns ett pedagogiskt team knutet bestående av specialpedagoger och pedagogista. Vi har även en s.k. Snickerista som särskilt arbetar med att utveckla förskolans pedagogiska lärmiljöer. Pedagogisk utvecklingstid är en viktig förutsättning för att utveckla utbildningens kvalitet samt att stimuleras och utvecklas i sitt uppdrag. På Kronoparken 1 ges regelbundet tillfälle för reflektion och kollegialt lärande.

Arbetsuppgifter
Som förskollärare på Förskolan Kronoparken 1 är du engagerad och ansvarstagande. Du är nyfiken och intresserad av barnen och deras lärande och har en god förmåga att läsa av barns individuella behov och förutsättningar. Du skall ha lätt för att samarbeta med såväl barn, föräldrar och kollegor. Du är väl förtrogen med våra styrdokument och hur man omsätter läroplanen i verksamheten, både praktiskt och teoretiskt. Du kommer som förskollärare ha ansvar för planering, undervisning, dokumentation, utvärdering och utveckling av utbildningen tillsammans med andra pedagoger på förskolan. Du kan både dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt ta del av andras. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en god relation till barn, föräldrar och kollegor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad förskollärare. Du har barnen i fokus och har ett positivt förhållningssätt där du tror på att alla gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Du är väl förtrogen med förskolans styrdokument och hur du utifrån dem, tillsammans med kollegorna bygger en utvecklande och inkluderande utbildning. Våra förväntningar på dig är att du ska anta utmaningar, vara flexibel, positiv, engagerad och har förmågan att entusiasmera och sprida arbetsglädje. Du ska vara ansvarstagande samt ha god samarbetsförmåga. Du ska trivas med att arbeta både i team och självständigt.

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Kontaktperson Ann-Christin Andersson
Telefon 054-540 36 88
Område Karlstad
Yrkesroll Utbildning, Förskollärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 feb 2020 (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Karlstads kommun är en av Värmlands största arbetsgivare, med mer än 7 000 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans skapar vi bra dagar för Karlstadsborna och hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi tar hand om barn och äldre, smyckar staden med blommor, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, levererar värme, behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun. Hos oss får du stolta kollegor som med äkta arbetsglädje utvecklar Karlstad långsiktigt och hållbart. Över 90 000 Karlstadsbor är beroende av vårt arbete.