Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarhandläggare

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Kommunledningskontoret arbetar med ledning, styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Vi arbetar också med att driva på utvecklingen och tillväxten i Karlstad i samarbete med näringslivet och andra aktörer. Bland våra 200 medarbetare finns många olika kompetenser och verksamhetsområden, till exempel ekonomi- och verksamhetsstyrning, juridik, upphandling, ledar- och medarbetarutveckling, kommunikation och IT-verksamhet. Överförmyndarnämnden är en av 12 nämnder i Karlstads kommun. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över gode män och förvaltare. Verksamheten styrs huvudsakligen av reglerna i Föräldrabalken, Förmynderskapsförordningen och Förvaltningslagen. Uppdraget är att säkerställa att förmyndare, gode män och förvaltare tar till vara sina huvudmäns rättigheter på ett bra sätt. Huvudmän kan vara barn, äldre, sjuka eller personer med någon form av funktionsnedsättning och som därmed inte kan ta till vara sina intressen, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Efterfrågan på gode män och förmyndare är stor och ökande i samhället. Överförmyndarenheten har i dagsläget tio medarbetare.

Arbetsuppgifter
Du kommer självständigt utföra arbetsuppgifter som bland annat är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. I uppgiften att utöva tillsyn ingår att granska års- och sluträkningar och att stötta ställföreträdarna i deras uppdrag. Rollen som överförmyndarhandläggare är bred och du kommer att vara behjälplig i flera delar. Du kommer att hålla i informationsträffar, ansöka hos tingsrätten om anordnande och upphörande av godmanskap och förvaltarskap samt rekrytera gode män och förvaltare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom rättsvetenskap, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning, där kunskap och erfarenhet från överförmyndarverksamhet är meriterande. Du är serviceinriktad, noggrann och har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper som kan komma att spela en avgörande roll vid tillsättningen.

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Kontaktperson Sanna Rydberg
Telefon 054-540 92 91
Område Karlstad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 24 nov 2019 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Karlstads kommun ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, renhållning, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Över 87 000 medborgare är beroende av vårt arbete.