Speciallärare/Västerstrandsskolan

Speciallärare/Västerstrandsskolan

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.

Beskrivning
Västerstrandsskolan är en F-6 skola och är en expansiv skola med fina lärmiljöer både inne och ute. Idag går drygt 480 elever hos oss. Skolan har tre paralleller och fyra fritidsavdelningar. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med utgångspunkt från styrdokument och aktuell forskning. Arbetet syftar till att ledning, personal och elever tillsammans skapar en arbetsmiljö med goda förutsättningar till kunskapsinlärning, trygghet, arbetsro och trivsel. Tillitsfulla relationer, ett professionellt samarbete mellan skolans aktörer och ett skolnära ledarskap är framgångsfaktorer i arbetet för att få trygga elever med god måluppfyllelse väl rustade för framtida utmaningar. Du kommer till ett ambitiöst kollegium med höga förväntningar på sig själva, varandra, eleverna och skolans ledning. Tillsammans stöttar, utvecklar och utmanar vi varandra samtidigt som vi trivs när vi arbetar.

Arbetsuppgifter
Nu söker vi en speciallärare till vårt mellanstadium. I arbetet ingår att tillsammans med elevhälsan och övriga lärare på skolan vara med och utveckla skolans arbete med att göra undervisningen tillgänglig för alla elever. Du kommer att undervisa enskilda elever och mindre grupper samt följa eleverna i dess klassundervisning. Du har ett nära samarbete med klasslärare och övrig personal på Västerstrandsskolan. Du ska ha god kännedom om kompensatoriska hjälpmedel och ha erfarenhet i hur man stöttar elever med särskilda behov.

Du arbetar även förebyggande och främjande på organisations-, grupp- och individnivå genom att tex utveckla och säkerställa en tillgänglig lärmiljö som ger eleverna optimala förutsättningar att utvecklas. Lärmiljön omfattar ett helhetstänk från lokaler, undervisning och digitala verktyg till trygghet och trivsel.

Samarbetet med elevhälsoteam, lärare, elevassistenter och övrig personal förutsätter ett prestigelöst arbetssätt där man kompletterar varandras kompetenser och är beredd att vara flexibel för elevens bästa.

Som speciallärare på Västerstrandskolan ingår du i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, psykolog, rektor F-3 och rektor 4-6.

Vi vill att du bidrar till att skapa ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska Vilja, Våga, Kunna, vilket också är skolans ledord.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad speciallärare. Du är kommunikativ, har lätt att skapa kontakt och att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du värnar alltid om en god relation. Du förväntas ha vana och kunskap att hantera moderna IKT-verktyg och en god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt. Kunskap och erfarenhet av NPF, psykisk ohälsa och skolfrånvaro är värdefullt för den här tjänsten och fokus kommer att vara på arbetet med förebyggande insatser. Extra värdefullt är om du har gedigna kunskaper kring läsning och hur vi kan arbeta för att utveckla elevernas läsförmåga. Att utveckla elevernas läsförmåga är ett prioriterat område i vårt systematiska kvalitetsarbete.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.
Mer info
Område Karlstad
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Karlstads Kommun
Hemsida https://karlstad.varbi.com
Sista ansökningsdag 2 dec 2022 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Karlstads kommun är en av Värmlands största arbetsgivare, med mer än 7 000 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans skapar vi bra dagar för Karlstadsborna och hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi tar hand om barn och äldre, smyckar staden med blommor, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, levererar värme, behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun. Hos oss får du stolta kollegor som med äkta arbetsglädje utvecklar Karlstad långsiktigt och hållbart. Över 90 000 Karlstadsbor är beroende av vårt arbete.