Enhetschef till Familjevåldsenheten

Enhetschef till Familjevåldsenheten

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

Beskrivning
Förvaltningen har samlat mestadels av sitt arbete runt våld under en och samma enhet, Familjevåldsenheten. Enheten ligger organisatoriskt under familjeavdelningen som är en av tre avdelningar på förvaltningen.

Familjevåldsenheten består av tre olika verksamheter:
  • Hot- och våldsteamet, vars uppdrag är att utreda vuxna våldsutsattas behov av stöd och skydd samt vid behov utreda vuxna våldsutövares behov av stöd till förändringsarbete. I teamet ingår fem socialsekreterare och en ärendehandledare.
  • Barnahus Värmland bedrivs i samverkan med länets samtliga 16 kommuner, polismyndigheten, åklagarmyndigheten och Region Värmland. Barnahus uppdrag är att samordna medicinsk, psykologisk, social och juridisk hjälp till barn som varit utsatta för våld, sexuella övergrepp och hedersrelaterad problematik, samt unga förövare under 15 år. Barnahus Värmland styrs av en styrgrupp. Här jobbar två socionomer som samordnare och dessa tillhör enheten.
  • Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel. Tjänsterna är en samverkan mellan Karlstad som är värdkommun, Jämställdhetsmyndigheten samt de länsstyrelser som ingår i polisområdet. Arbetet sker på strategisk nivå och syftar till att vara ett regionalt spetskompetensstöd, stötta samverkan mellan berörda myndigheter samt stötta kompetensutveckling på området. Polisområde Bergslagen omfattar Värmlands, Örebros och Dalarnas län har två regionkoordinatorer och dessa tillhör enheten.
Arbetsuppgifter
Som chef för familjevåldsenheten blir du en viktig kugge i de olika nivåer som enheten arbetar på. Du får ett tudelat uppdrag, dels med ansvar för personal, budget, arbetsmiljö och verksamhet, dels ett förvaltningsövergripande uppdrag med att handha och driva de kommunala, regionala och nationella handlingsplanerna och arbetet med riktlinjer gällande familjevåld, människohandel/prostitution samt hedersvåld. Familjevåldsenheten är en enhet med erfarna och engagerade medarbetare som har tillit till varandra och roligt tillsammans. Du kommer till en förvaltning och avdelning med god struktur och ordning i en positiv anda. Till ditt stöd finns bl.a. en ärendehandledare, nio enhetschefskollegor, en ekonom, en HR stab samt en förvaltningsjurist. Under din första tid får du en mentor och du kommer att få gå kommunens 1-åriga chefsutbildning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och som har tidigare erfarenhet av att vara chef eller ledare. Vi ser gärna att du har arbetat inom socialtjänstens myndighetsområde. Du ska ha erfarenhet och kunskap av arbete med familjevåld och tillhörande områdesfält. Vi söker dig som kan leda och motivera med engagemang och delaktighet. Du ska också känna dig motiverad till att vara förvaltningens samordnare för de nationella och regionala riktlinjerna för berörd målgrupp. Vi vill att du känner dig stimulerad av att arbeta i samverkan med samverkanspartners likväl med dina medarbetare och kan företräda enheten och förvaltningen på ett positivt sätt.

B-körkort för manuell växellåda är ett krav.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.
Mer info
Område Karlstad
Yrkesroll Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Karlstads Kommun
Hemsida https://karlstad.varbi.com
Sista ansökningsdag 2 juli 2022 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Karlstads kommun är en av Värmlands största arbetsgivare, med mer än 7 000 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans skapar vi bra dagar för Karlstadsborna och hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi tar hand om barn och äldre, smyckar staden med blommor, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, levererar värme, behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun. Hos oss får du stolta kollegor som med äkta arbetsglädje utvecklar Karlstad långsiktigt och hållbart. Över 90 000 Karlstadsbor är beroende av vårt arbete.