Tekniker till HMS Carlskrona

Tekniker till HMS Carlskrona

3.sjöstridsflottiljen söker tekniker till HMS Carlskrona

Vi söker dig som vill ta anställning som tekniker och sjöman ombord på HMS Carlskrona. HMS Carlskrona är ett stöd- och ledningsfartyg på Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) som är baserat i örlogsstaden Karlskrona. Fartyget nyttjas för en mängd olika uppgifter, men fokus är att leverera logistikstöd som reservdelar och drivmedel. Hon kan även vara ledningsfartyg för en sjöstyrka och kan ha ombordbaserad helikopter.

Här kan du läsa mer om oss: www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/tredje-sjostridsflottiljen/

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på de individer som anställs på flottiljen. Samarbetsförmåga, motivation, driv och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss. Vid insatser och övningar kan fartygen vara till sjöss flera veckor i sträck. Personalen måste kunna förlita sig på att alla är väl förtrogna med sina arbetsuppgifter vid en skarp situation.

Just nu finns följande befattningar sökbara:

* Skrovhantverkare

Är du bra på att underhålla och reparera allt från gångjärn till hydraulik, stål, trä, aluminium och allt annat som ett fartyg består av är du kanske vår nya Skrovhantverkare?

Meriterande: Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande kunskaper

* Fartygselektriker /elektromekaniker

Tjänsten innebär förebyggande och avhjälpande underhåll på fartygets elanläggningar och ventilationsanläggningar. Du genomför också förebyggande underhåll inom skrov och skyddstjänst. Om det låter spännande är du kanske vår nya Fartygselektriker?

Meriterande: Elteknisk utbildning på gymnasienivå, kurs Elförfattningar

* Motormekaniker

Som motormekaniker övervakar du driften och genomför underhåll på fartygets framdrivningsmaskiner (NOHAB F20 V12), med tillhörande utrustning, ånganläggning, vattentillverkning och hjälpmotorer.

Meriterande: teknisk utbildning, ex stridsfartygsmotorman, mekaniker, sjöfartsgymnasium med maskininriktning etc.

* Systemtekniker

Som systemtekniker ombord ser du till att alla viktiga system som sensor- och stridsledningssystem fungerar. Du åtgärdar fel, gör kontroller och sköter förebyggande underhåll. Tycker du om att arbeta med avancerad teknik? Då är du kanske vår nya Systemtekniska sjöman.

Meriterande: utbildning inom Elektronik/Data, arbetslivserfarenhet som tekniker.

Rollen som tekniker-sjöman ombord innebär ett arbete tillsammans med andra, men kräver även förmågan att arbeta självständigt. Som anställd sjöman har du flera arbetsuppgifter kallade tillikauppgifter, ex ingå i skyddstjänstorganisationen ombord. Du förväntas ta eget ansvar och klara av ett högt arbetstempo. Vi ser även att du är nyfiken, lyhörd och har förmågan att ta initiativ.

Kvalifikationer:
 • Svensk medborgare
 • Godkänd militär grundutbildning (genomförd eller pågående) med rekommendation för anställning.
 • Godkänd registerkontroll (genomförs efter intervju/tester)
 • Godkänd befattningsutbildning mot sökt befattning, alternativt, av oss bedömd likvärdig eller tillräcklig utbildning.
 • Gymnasieexamen med godkända betyg i Matematik 1 (A), Svenska 1 (A), Engelska 5 (A) från gymnasiet
 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att kallas till intervju samt säkerhetssamtal, fysiska tester och hälsoundersökning för sjögående personal. Tester genomförs i Karlskrona under hösten.

Fysiska tester kommer att vara.
 • 2 km löpning på max 9 min 40 sek
 • FM Multitest 175p (testerna är push-ups, sit-ups, upphopp, rygghäng och armhäng)
 • Simning 400 m samt 50m livräddning
Dokument att bifoga ansökan:
 • CV med referenser
 • Personligt brev
 • Kopior av följande:
 • Intyg/betyg på militärtjänstgöring
 • Gymnasiebetyg
 • Ev annan meriterande utbildning/kompetens
OBS: Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas.

Övrigt:
 • Anställningen är en tidsbegränsad anställning (8 år)
 • Provanställning: 6 månader
 • Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal
 • Arbetsort: Karlskrona
 • Tillträdesdatum: Vår/höst 2023
För upplysningar av tjänsten/löner/förmåner:

Divisionsadjutant 34.underhållsdivisionen, Nina Simon, nina.simon@mil.se

Fackliga representanter:
Officersförbundet (OFR/O): Jonas Rydmarker Jonas.rydmarker@mil.se

Sista ansökningsdag är 2023-04-16
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Karlskrona
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 16 apr 2023 (23 dagar kvar)