Teknisk systemledare Ubåtsräddning till Marinstaben på Muskö eller i Karlskrona

Teknisk systemledare Ubåtsräddning till Marinstaben på Muskö eller i Karlskrona

Teknik- och Vidmakthållandekontor, TVK Marin, är en sektion i Marinstabens Stödavdelning. TVK Marins huvudsyfte är att stödja försvarsgrenschefen med uniform hantering av den del av Försvarsmaktens materiel som delegerats till Marinstaben att hantera. TVK Marin ska stödja ansvariga chefer med att skapa förutsättningar för att materielen finns tillgänglig och systemvärdig till beslutad nivå.

Som Teknisk systemledare Ubåtsräddning ska du:
 • Utöva rollen som Ägarföreträdarens representant för Marinens Ubåtsräddningssystem
 • Utöva tekniskt designansvar och leda samt ansvara för vidmakthållande för Marinens Ubåtsräddningssystem
 • Utöva materialansvar och följa upp materielsäkerheten för Marinens Ubåtsräddningssystem
 • Stödja i samband med system- och materielleveranser
 • Medverka till att krav på verksamhetssäkerhet, sekretess, arbetsmiljö, systemsäkerhet, hänsyn till yttre miljö, tillsyn och redovisning uppfylls för Försvarsmaktens materiel
 • Stödja processägare (PCÄ) och processledare (PCL) avseende vidmakthållande samt vidareutveckling av teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning
 • Stödja Teknisk Chef och materielområdesansvarig (MOA) vid försvarsgrensstab (FGS), respektive resursproduktionsenhet (RPE) vid produktionsledningen (PROD) inom tekniskt designansvar och vidmakthållande
 • Leda och delta i olika forum, såsom exempelvis Tekniskt Råd och Brukarmöten, för Marinens Ubåtsräddningssystem
 • Genomföra behovstilldelning av Marinens Ubåtsräddningssystem
 • Följa upp systemvärdighet/säkerhet och leda/deltaga i systemsäkerhetsarbete
 • Leda Marinens driftstyrningskompani (DSK) avseende underhåll inom ramen för vidmakthållande
 • Följa upp vidmakthållandeekonomi avseende budget, prognos och utfall
Arbetet innebär ett nära samarbete med integrerande TSL kollegor på TVK Marin och TSL från andra TVK, med Materielområdesansvariga i Marinstaben, Produktledare på Försvarets Materielverk, underhållsansvariga i Försvarsmakten samt förbanden och industrin.

Krav
Kvalifikationer
Ubåtsräddningskunskaper eller erfarenhet från Ubåtsräddningssystem
Högskoleutbildning eller utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
God administrativ förmåga
B-körkort

Personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har hög integritet och är initiativtagande med gott omdöme. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter i tal och skrift, är tydlig och kommunikativ. Flexibilitet och anpassningsförmåga är eftersträvansvärda egenskaper. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Meriterande
Teknisk bakgrund
Kunskap om marina system och materiel
Hantera inom Försvarsmakten förekommande stödsystem

Övrigt
Befattningen är civil/militär (OR eller OF). Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Befattningen är placerad i Karlskrona eller Muskö. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Sund (C TVK) 076-649 25 79 eller Åsa Ringius (Stf C TVK) 070-542 96 87

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-05 som ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för denna tjänst.

Fackliga representanter
SACO-S Camilla Robertsson, OFR/S Björn Engren, OFR/O Erik Tollin, SEKO Anders Rydberg, Thomas Klasson. Samtliga nås via FM växeln; 0455-85000

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Karlskrona
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 5 juni 2022 (11 dagar kvar)