Teknisk systemledare Trängfartyg Mindre till Karlskrona eller Muskö

Teknisk systemledare Trängfartyg Mindre till Karlskrona eller Muskö

Teknik- och Vidmakthållandekontor, TVK Marin, är en sektion i Marinstabens Stödavdelning. TVK Marins huvudsyfte är att stödja försvarsgrenschefen med uniform hantering av den del av Försvarsmaktens materiel som delegerats till Marinstaben att hantera. TVK Marin ska stödja ansvariga chefer med att skapa förutsättningar för att materielen finns tillgänglig och systemvärdig till beslutad nivå.

Som Teknisk systemledare Trängfartyg Mindre ska du:
 • Utöva rollen som Ägarföreträdarens representant för Försvarsmaktens mindre stödfartyg, såsom bogserbåt typ Hector, torpedbärgningsfartyg, dykfartyg typ Ägir samt tross- och bastransportbåtsystem med flera.
 • Utöva designansvar och leda samt ansvara för vidmakthållande för de båttyper som ingår i Försvarsmaktens mindre stödfartyg.
 • Utöva materielansvar för delmängd av båtsystem enligt ovan
 • Stödja i samband med system och materielleveranser
 • Medverka till att krav på verksamhetssäkerhet, sekretess, arbetsmiljö, systemsäkerhet, hänsyn till yttre miljö, tillsyn och redovisning uppfylls för Försvarsmaktens materiel
 • Stödja processägare (PCÄ) och processledare (PCL) avseende vidmakthållande samt vidareutveckling av teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning
 • Stödja Teknisk Chef vid försvarsgrensstab (FGS), respektive resursproduktionsenhet (RPE) vid produktionsledningen (PROD) och materielområdesansvarig (MOA) inom designansvar och vidmakthållande
 • Leda olika forum för Försvarsmaktens mindre stödfartyg i ärenden såsom exempelvis Tekniskt Råd
 • Genomföra behovstilldelning av Försvarsmaktens mindre stödfartyg och där tillhörande båtmateriel, samt stödja andra TVK i behovstilldelning av dessa plattformar
 • Följa upp systemvärdighet/säkerhet för Försvarsmaktens mindre stödfartyg, samt leda/deltaga i systemsäkerhetsarbete
 • Arbetet innebär ett nära samarbete med materielområdesansvarig i Marinsstaben, produktledaren på Försvarets materielverk, underhållsansvariga i Försvarsmakten och förbanden
 • Stödja i vidmakthållandeprocessen med beställningar mot industrin och Försvarsmaktens verkstäder
 • Leda Driftstyrning (DSK) avseende AU/FU samt modifieringar inom ramen för vidmakthållande
 • Följa upp vidmakthållandeekonomi avseende budget, prognos och utfall
Arbetet innebär ett nära samarbete med Materielområdesansvarig i Marinsstaben, Produktledaren på Försvarets Materielverk, underhållsansvariga i Försvarsmakten samt förbanden och industrin.
I tjänsten ingår resor.

Krav
Erfarenhet från trängfartyg/stödfartyg eller motsvarande system/plattformar
Högskoleutbildning eller utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
God administrativ förmåga
B-körkort

Meriterande
Teknisk bakgrund
Kunskap om Försvarsmaktens marina system och materiel
Hantera inom Försvarsmakten förekommande stödsystem

Personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har hög integritet och är initiativtagande med gott omdöme. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter i tal och skrift, är tydlig och kommunikativ. Flexibilitet och anpassningsförmåga är eftersträvansvärda egenskaper. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Befattningen är civil/militär (OR eller OF). Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Befattningen är placerad i Karlskrona eller Muskö. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Sund (CTVK) 076-649 25 79 eller Urban Mathiasson (TC), 070-886 56 28.

Välkommen med din ansökan senast den 29/1-20 som ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för denna tjänsten.

Fackliga representanter
SACO-S Camilla Robertsson, OFR/S Björn Engren, OFR/O Arne Nilsson, SEKO Hans Monthan

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Karlskrona
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 29 jan 2020 (9 dagar kvar)