Sjösäkerhetsofficer

Sjösäkerhetsofficer

Sjösäkerhetsofficer vid 3.sjöstridsflottilj

Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen.

Här kan du läsa mer om oss: www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/tredje-sjostridsflottiljen/

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på individerna. Samarbetsförmåga, motivation, drivkraft och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss eller tjänst i land. Vid insatser och övningar kan fartygen vara till sjöss i flera veckor. Personalen måste kunna förlita sig på att alla är väl förtrogna med sina uppgifter vid en skarp situation.

Om tjänsten

Vi söker en Sjösäkerhetsofficer vid 3.sjöstridsflottilj med placering på Flottiljstaben. Staben stödjer och skapar förutsättningar för chefen 3.sjöstridsflottiljen och förbandet i övrigt att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Befattningen ingår i logistikavdelningen som består av ca10 medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Vara flottiljchefens handläggare och direkt föredragande av sjösäkerhetsärenden.
 • Genom information, utbildning och kontroller aktivt verka för att flottiljens verksamhet planläggs, genomförs och följs upp ur sjösäkerhetssynpunkt.
 • Tillse att lokala bestämmelser hålls upprättade avseende sjösäkerhetssystemet.
 • Följa upp och svara för information om lagar, förordningar, kungörelser, föreskrifter, bestämmelser och handböcker som rör civil och militär sjötrafik.
 • Bistå SjöI med att planlägga och genomföra tillsyn och revisioner samt ansvara för internrevisioner och följa upp dessa inom eget ansvarsområde.
 • Ansvara för att sjösäkerhetsrelaterade avvikelser rapporteras, undersöks, analyseras och införs i systemet för avvikelser.
 • Stödja chefer på förbandet med framtagande av sjösäkerhets och verksamhetssäkerhetsanalyser.
 • Stödja vid arbetet med sjösäkerhets och verksamhetssäkerhetsanalyser i samband med övningsplanering på förbandet.
 • Vara förbandets handläggare i nautiska frågor och administrera nautiska behörigheter.
Kvalifikationer
 • Genomgången sjösäkerhetsutbildning för fartygs- och kompaniledning (Sjösäk A).
 • Utbildning i avvikelserapporteringssystem (PRIO).
 • Utbildning i Crew resource management (CRM), fortsättningskurs.
 • Revisionsledarutbildning.
 • Genomgången utbildning i Marin arbetsmiljö, regler och ansvar (MARA)
 • Godkänd Officersutbildning
Vissa av utbildningarna kan beroende av övriga kvalifikationer erhållas genom förbandets försorg efter tillträde i befattningen.

Meriterande
 • Nautisk bakgrund samt handläggare inom nautik.
 • Tidigare erfarenhet från motsvarande befattning.
 • Språkkunskaper i militärengelska (motsvarande nivå 3 enl STANAG 6001).
 • Grundläggande kunskap i regelverk rörande arbetstid och verksamhetssäkerhet.
Personliga egenskaper

Du bör vara en person som stimuleras av utmaningar och har en hög arbetskapacitet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt förmåga att ta egna initiativ. Du är positiv, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du kan snabbt sätta dig in i nya förutsättningar för att lösa arbetsuppgifter, ibland med begränsade ingångsvärden. Vidare ska du vara kommunikativ och lyhörd samt ha lätt för att bygga förtroendefulla relationer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:
Befattningen är militär (OF3).
Resor i tjänsten förekommer.
Tillsvidareanställning som vid nyanställning inleds med 6 månaders provanställning. Med anställning följer skyldighet att delta i utbildning, övningar och insatser.

Ordinarie verksamhetsort Karlskrona.
Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal, individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde efter överenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Chef Log-avdelning; Martin Dahlström, 072-1733507
HR avdelningen, Mikael Lilja, 070-9694836. Kenth Johansson, 0705-321964

Fackliga representanter:
Officersförbundet (OFR/O): Mats Thureson, mats.thureson@mil.se , 0709-828711

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-09
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Karlskrona
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 9 dec 2022 (11 dagar kvar)