Produktionsplanerare infrastruktur

Produktionsplanerare infrastruktur

Försvarsmakten/Marinbasen söker en produktionsplanerare till Lokalplaneringsenhet Syd (LplE Syd) med grundplacering i Karlskrona. Anställningen är tidsbegränsad.

Om enheten

LplE Syd är Försvarsmaktens beställarföreträdare gentemot Fortifikationsverket, vilket är statens ägarrepresentant av försvarsfastigheter. LplE Syd ansvarar för militärregion syd (MR Syd) vilket omfattar Östergötland, Småland, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige till lands, sjöss och i luften samt stödja samhället i olika typer av krissituationer. Detta ställer krav på olika former av infrastruktur och förutsättningarna för varje enskilt objekt kommer därför att skilja sig åt och bidra till en spännande vardag.

Vi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag. Din roll som produktionsplanerare innebär mycket kontakter med människor. Vi använder oss av flexibel arbetstid och erbjuder möjligheter till friskvård på arbetstid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I din befattning som produktionsplanerare kommer du att vara processledare för delprocess anskaffning med ett samordningsansvar för samtliga byggprojekt inom regionen och uppgift att arbetsleda åtta stycken objektledare.

Exempel på arbetsuppgifter:
 • Driva projekt inom ram för utveckling av funktionen internt och tillsammans med övriga produktionsplanerare från resterande tre militärregioner.
 • Leda och stödja objektledare (likställs med projektledare) inom ram för anskaffningsprocessen samt följa upp objekt i främst tid och kostnad.
 • Bereda ärenden för beslut på LplE och Högkvarteret samt fatta beslut om inriktning och framdrivningstakt i enskilda objekt.
 • Administrera och uppdatera databaser samt hantera beställningar och beslutsunderlag i FM ärendehanteringssystem.
 • Kontrollera att formalia och ett gott skriftspråk tillämpas.
Du kommer att ha en aktiv roll i enheten gällande all nyanskaffning av infrastruktur och kommer att till del representera Försvarsmakten mot utomstående myndigheter och företag. I samarbete med olika enheter och förband inom Försvarsmakten ska du tillsammans med berörda objektledare omsätta de behov som inkommer från verksamheten till färdiga besluts- och beställningsunderlag som kan lämnas över till Fortifikationsverket som grund för produktionen.

Som produktionsplanerare ansvarar du för att samtliga objekt inom LplE Syd når de huvudsakliga målen - att leverera i rätt tid, med rätt funktion och till överenskommen kostnad.

Tjänsten innebär att man arbetar i projektform, tillfälligt sammansatta arbetsgrupper och enskilt. Som produktionsplanerare förväntas du kunna leda olika typer av arbetsgrupper och samordna projekt inom och mellan Försvarsmaktens stödmyndigheter.

Utöver detta ska du kunna ta ansvar för en variation av ärenden, samt vara ett stöd till Försvarsmaktens hyresgäster så att befintlig infrastruktur nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.

Kvalifikationer
 • Högskoleexamen inom bygg och anläggning, arkitektur eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • Relevant och aktuell erfarenhet inom området
 • Erfarenhet av samordningsansvar, projektledning eller objektledning
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
 • B-körkort
Meriterande
 • Innehar tidigare erfarenhet av byggprocessen samt kunskap om Försvarsmaktens struktur och interna processer,
 • Kännedom om fastighets-, entreprenadjuridik och miljölagstiftning.
Personliga egenskaper
 • Effektiv kommunikation Kommunicerar klart, tydligt och strukturerat med auktoritet och övertygelse; genomför effektiva presentationer.
 • Konstruktivt teamarbete Samarbetar effektivt med andra; delar med sig av kunskaper, erfarenheter och information; stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål.
 • Organisatorisk medvetenhet Förstår organisationens formella och informella regler och strukturer samt dess tillämpning och efterlevnad
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tidsbegränsad, inledningsvis 10 månader. Civil befattning.

Tillträde: 2021-05-17. Arbetsort: Karlskrona. Heltidstjänstgöring.

Upplysningar om tjänsten

Du är välkommen att kontakta LplE Syd

Niklas Johansson: mobil 0721-888152 eller e-post niklas.t.johansson@mil.se

Johanna Fransson: mobil 073-8567093 eller e-post johanna.fransson@mil.se

Information om rekryteringsprocessen

HR generalist Tove Dahlquist: tove.dahlquist@mil.se alt 073-202 54 51

Fackliga företrädare

Officersförbundet: Urban Nyman

Försvarsförbundet: Jan Wasberg

SACO: Birgitta Strauss

Samtliga personer ovan nås via växel, 0455-85 000

SEKO: Jan-Anders Nilsson, nås via växel, 0457- 471 000

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2021-03-07

Din ansökan skall innehålla CV och ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt anger löneanspråk.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Karlskrona
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 7 mars 2021 (7 dagar kvar)