IT-Säkerhetschef

IT-Säkerhetschef

IT-säkerhetschef vid 3.sjöstridsflottiljen

Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstriflj) utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen.

Här kan du läsa mer om oss: www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/tredje-sjostridsflottiljen/

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på individerna. Samarbetsförmåga, motivation, drivkraft och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss eller en stab i land. I egenskap av IT-säkerhetschef tjänstgör man huvudsakligen i land i flottiljstaben.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja säkerhetschefen i IT- och informationssäkerhetsfrågor.

Ansvarar under flottiljens säkerhetschef för:
 • Området informations- och IT-säkerhet
 • Utbildning av flottiljens personal inom ansvarsområdet
 • Stöd vid anskaffning av IT-system
 • Rådgivning i IT-säkerhetsfrågor
 • Internkontrollverksamhet inom ansvarsområdet
 • Säkerhetsutbildning
 • Säkerhetsplanering inom ansvarsområdet
 • Utredning av IT-säkerhetsrelaterade incidenter
 • IT-säkerhetsrapporter
 • Även mer allmänna administrativa uppgifter är del av vardagen.
Utarbetar:
 • IT-Säkerhetsanalyser
 • IT-Säkerhetsplaner
 • Instruktioner avseende informations- och IT-säkerhet
Samordnar:

* IT-säkerhetsarbetet i samverkan med IT-chef och drift-ägare

Deltar i:
 • Säkerhetsberedningar
 • Centrala, regionala och lokala funktionsmöten inom ansvarsområdet
 • Auktorisations- och ackrediteringsprocessen inom flottiljen
 • Säkerhetsarbetet inför och under övningar.
 • Genomförande av säkerhetsprövningar/intervjuer.
Kvalifikationer
 • Genomförd utbildning till auktoriserad IT-säkerhetschef, med godkänt resultat.
 • Kunskap om lagar, förordningar författningar och interna bestämmelser inom ansvarsområdet
 • God färdighet att uttrycka sig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska.
 • Grundläggande färdighet i expeditionshantering och stabsmetodik.
Meriterande
 • Tidigare tjänstgöring i säkerhetsbefattning.
 • God kunskap om Försvarsmakten och Marinen.
 • Erfarenhet av IT-system ombord Marinens fartyg.
 • Goda kunskaper i engelska.
Personliga egenskaper:

Du bör vara en person som stimuleras av utmaningar och har en hög arbetskapacitet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt förmåga att ta egna initiativ. Du är positiv, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du kan snabbt sätta dig in i nya förutsättningar för att lösa arbetsuppgifter, ibland med begränsade ingångsvärden. Du har förståelse och intresse för Försvarsmaktens och marinens uppgifter samt betydelsen av det vi levererar inom ramen för territoriell integritet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:
Befattningen är civil.
Resor i tjänsten förekommer.
Tillsvidareanställning med skyldighet att delta i utbildning, övningar och insatser. Ordinarie verksamhetsort Karlskrona.
Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal, individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde efter överenskommelse.

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta:

Chef Operationsavdelning: Peter Krönvik, 070-9649241

HR avdelningen, Mikael Lilja, 070-9694836. Kenth Johansson, 0705-321964

Fackliga representanter:
Officersförbundet (OFR/O): Mats Thuresson, mats.thuresson@mil.se , 0709-828711

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-09
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Karlskrona
Yrkesroll Data & IT, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 9 dec 2022 (6 dagar kvar)