Chef Ledningssystemsavdelningen, N6, Marinbasstaben

Chef Ledningssystemsavdelningen, N6, Marinbasstaben

Marinbasen söker dig som är specialistofficer och vill vara med och utveckla ledningssystemsfunktionen vid Marinbasen.

Befattningen erbjuder
Marinbasen skall som förband genomgå en omfattande strukturell omdaning fram till 2030. I denna omdaning inryms både uppsättande av en ny förbandstyp i form av marin basbataljon samt utveckling av förbandet inom ramen för konceptet marin militärbas.

Om enheten
MarinB Ledningssystemavdelning/N6 är en del av Marinbasens stab. Ledningssystemavdelningen arbetar med att utforma ledningssystem för att möta krigsförbandets behov av ledning i alla miljöer och scenarion. Arbetet spänner från det kortsiktiga perspektivet 'här och nu' till det långsiktiga, där förbandets alla delar ska ges rätt förutsättningar till ledning.

N6 tillhör Marinbasens stab som innefattar ett 60-tal medarbetare, fördelat på kvinnor, män, civilanställda och officerare, m a o ett kompetent gäng som gör sitt yttersta för att bidra till Marinbasens utveckling.
Avdelningen N6 består av en chef med ett antal handläggare med olika ansvarsområden.
Avdelningen deltager i förbandets operativa planering och i genomförandet av verksamhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för ledningssystemsfunktionen är din huvudarbetsuppgift att utforma ledningssystem för att möta krigsförbandets behov av ledning i alla miljöer och scenarion. Från det fredsadministrativa, via en gråzon med påverkad teleinfrastruktur till att skapa förutsättningar för ledning i telestörd miljö, efter förbekämpning.

Utöver detta tillkommer att vara en del i stabens ledningsgrupp samt arbetsleda sektionen och utföra personaladministrativa uppgifter. Det innebär att du, förutom att utveckla ledningssystemfunktionen för förbandet, även ansvarar för personaladministration och utveckling av personalen.

Ditt ansvar som Ledningssystemchef omfattar funktionsföreträdaransvar från grundberedskap till högsta beredskap och krigstillstånd. Du kommer att krigsplaceras i befattningen.

Din närmsta chef är stabschefen vid Marinbasens stab. Du arbetsleder under stabschefen ledningssystemavdelningens personal.

Krav

Kvalifikationer
  • Officersexamen
  • Körkort klass B (manuell växellåda)
Personliga egenskaper
Som person är du självgående och har god förmåga att leda, vara trygg i att ta egna initiativ och strukturera ditt arbete.
Även:
  • Befattningen medför behov av taktisk förståelse eftersom ledningssystemen skall verka förutsättningsskapande för att lösa den ställda uppgiften.
  • God förmåga att lyssna samt kommunicera på ett konstruktivt sätt.
  • En vilja att vara del av ett krigsförband .
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande
  • Kunskap om och erfarenhet av marina sambands- och ledningssystemsystem
  • Kunskap om och erfarenhet av sambandssystem för markförband
  • Kunskap om och erfarenhet av Försvarets telenät(FTN)
  • Kunskap om och erfarenhet av försvarsmaktens kryptosystem
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om allas lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Befattningen är en specialistofficersbefattning.
Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort: Karlskrona

Tjänsten innebär i huvudsak kontorsarbetstider, men tjänsten kräver även fortlöpande utbildning och vidareutbildning, deltagande i övningar och annan verksamhet som innefattar resor utanför tjänstgöringsorten. Stundtals kan verksamheten vara intensiv.

Upplysningar om befattningen
Ledningssystemschef Håkan Lindberg 0702 801435

Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Ewa Remskog, tel. 070-6341397

Fackliga företrädare
Officersförbundet, Urban Nyman, tfn. 0455-86756, 073-089 01 96
Försvarsförbundet, Jan Wasberg, tfn. 070-6261817
SACO, Birgitta Strauss, tfn. 070-812 00 30, SACO-S-FM@mil.se
SEKO, Jan-Anders Nilsson, tfn. 0457-47 16 18, 070-815 22 56

Välkommen med din ansökan senast den 2022-08-19
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Karlskrona
Yrkesroll Organisation & ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 19 aug 2022 (11 dagar kvar)