SPECIALFÖRBANDSOPERATÖR vid Särskilda operationsgruppen

SPECIALFÖRBANDSOPERATÖR vid Särskilda operationsgruppen

Beskrivning av enheten

Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

Läs mer: Särskilda operationsgruppen

Beskrivning av befattningen

Att vara specialförbandsoperatör vid Särskilda operationsgruppen är ett krävande yrke som ställer höga krav på fysik och psyke. Kraven har sin grund i våra komplexa och krävande arbetsuppgifter som du förväntas kunna utföra under hög grad av mental och fysisk belastning. Operatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och väldigt eftertraktade förmågor. Du kommer att verka som den yttersta spjutspetsen inom specialförbanden.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken del av förbandet du placeras vid. Vissa delar är mer inriktade på stridsuppgifter och vissa delar på kvalificerad underrättelseinhämtning.

Läs mer: Specialförbandsoperatör

Krav:

Svensk medborgare

Körkort lägst *B

Genomfört något av följande (lägst) med godkända vitsord:
  • Värnplikt
  • GMU
  • GU
Övrigt:

Sökande som saknar officersexamen erbjuds anställning enligt Lag(2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar (GSS/K).

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

sog@mil.se (att. Personalsektionen - Specialförbandsoperatör)

Ansökan

Med ansökan skall foto, CV, personligt brev samt ev. vitsord från internationell tjänst bifogas. Andra intyg/bevis motsv som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

Sista datum för ansökan:

201201

Handläggning av sökande:

De som SOG efter urval bedömer lämpliga kommer att kallas till en uttagningstest. Testet genomförs under två-tre veckor i maj 2021 och omfattar bl.a. en fältmässig del samt intervjuer/undersökningar mm. I samband med en eventuell kallelse till uttagningstest kommer alla detaljer såsom arbetstid, resor, utrustning mm informeras om. En info/förberedelsehelg kommer att genomföras 5-6 feb 2021.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Karlsborg
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 1 dec 2020 (7 dagar kvar)