Hundtjänstledare vid Särskilda operationsgruppen

Hundtjänstledare vid Särskilda operationsgruppen

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet.

Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.

Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som hundtjänstledare har du det sammanhållande ansvaret för hundtjänsten vid SOG, arbetsleds av en militär chef.

Tillsammans med hundgruppchefen ansvarar du för:
 • Planering, uppföljning och samordning av hundtjänsten både internt och mot externa samarbetspartner.
 • Bedriva utvecklingsprojekt inom hundtjänsten för att möta förbandets operativa krav.
 • Säkerställa att förbandet följer regler och föreskrifter avseende djurhållning.
Arbetet kommer att innebära tjänsteresor inom och utom landet.

Befattningens krav:

Svensk medborgare

Körkort klass *B

Flerårig erfarenhet av tjänstehundsverksamhet

Möjlighet att i perioder kunna ha med tjänstehund i hemmet

Meriterande:
 • Genomförd militär grundutbildning alt.
 • Officersexamen (OR alt OF) alt.
 • Erfarenhet från tjänstgöring inom polis, tull eller kustbevakning
Goda kunskaper i engelska

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:
 • god social- och samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • metodisk/strukturerad
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.
Övrigt

Utbildning kommer att genomföras vid förbandet och inom Försvarsmakten.

Tillträde mm

Placering tillsvidare tidigast från 2020-08-11 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Kontakta SOG, sog@mil.se att:Hundtjänstledare

Ansökan

Med ansökan skall CV, personligt brev och foto bifogas. Andra intyg/bevis motsv. som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

Sista datum för ansökan:

2020-03-15

Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Karlsborg
Yrkesroll Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 22 mars 2020 (35 dagar kvar)