Specialistofficer som vill tjänstgöra som utbildningsofficer

Specialistofficer som vill tjänstgöra som utbildningsofficer

OBS! GÅ TILL WWW.MIL.SE FÖR ATT SE DEN LÄNGRE ANNONSVERSIONEN

Utbildningsgruppen är placerad i Kiruna med del i Kalix (Grubbnäsudden) och lyder under Norrbottens Regemente, I19. Lapplandsjägargruppen är utbildningsansvarig för 10. och 11. Hemvärnsbataljonen. De finns utspridda i norra och östra Norrbotten. En Hemvärnsbataljon består av en bataljonstab, 3-4 hemvärnskompanier samt ett antal funktionsplutoner/grupper.

Utbildningsgruppen ansvarar dessutom för Grundläggande Utbildning av rekryter till hemvärnet (GU-Hv) samt utbildning from 2018 av GU-plut med pliktrekryter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 • Utbilda och stödja Hv inom LJG, främst 11. Hvbat samt vid behov utbilda GU -rekryter och tjänstgöra vid GU-plut.
 • Utgöra övningsledare/biträde vid övningar från soldat/grupp till pluton/komp.
 • Stödja övrig personal vid förberedelser, genomförande och efterarbeten i samband med övningar inom LJG samt övrigt stöd till HV och FFO.
 • Dagligt handläggningsarbete mot hemvärnet eller frivilligverksamhet.
 • Samordna stödet till främst 11. Hvbat.
Du kommer att ingå i ett arbetsslag där du kommer att utbilda och leda verksamhet inom alla förmågor från planering av verksamhet till skjutningar med skarp ammunition(SUSA-FUSA).

Utbildningen och verksamheten bedrivs i huvudsak i "fält" med bataljon/komp under Hv avtalsövningar. Arbetet innebär även att stödja verksamheten vid 10. Hvbat varför du del av tiden kommer att tjänstgöra i KIRUNA -området.

Kvalifikationer:
 • Specialistofficer eller officer. Specialistofficer som visar intresse kan vara fanjunkare, förvaltare. Officer kan vara löjtnant eller kapten. Väl meriterad RO kan söka.
 • B-körkort.
 • Svenskt medborgarskap. Godkänd säkerhetsprövning.
Meriterande:
 • Arbetat som plutchef eller i bataljonsledning/kompledning.
 • Utbildad skjutledare SUSA/FUSA.
 • Kompetensbevis minibuss.
 • Förarbevis bv 206.
 • Sambandsutbildad.
 • Utbildad på Ak4 och Pist 88.
 • Utbildad på understödsvapen (ksp 58, Grg, Pskott, PSG 90).
 • Godkänd som skyddsvakt.
 • Sjukvårdsutbildad (TOS).
 • Genomfört militär närkampsutbildning.
 • Skyddsvaktsinstruktör.
 • Erfarenhet att utbilda i vintermiljö/ kallt väderförhållanden.
Personliga egenskaper:
Du är kommunikativ, energisk och trivs med att skapa nya kontakter. Du är en trygg person som tycker om att lära andra och lära av andra. Du är ansvarstagande, noggrann och initiativrik med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslaget driva arbetet framåt utifrån given uppgift. Du delar och tillämpar Försvarsmaktens värdegrund med oss HV/FFO och våra rekryter. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Tjänsten innehåller moment som är fysiskt krävande och en god personlig fysisk status är nödvändig. Tjänsten medger träning på arbetstid.

Då tjänsten innebär både utbildning av hemvärnspersonal och rekryter så ställer befattningen krav på förmåga att i hög grad kunna agera situationsanpassat och vara kreativ för att lösa hastigt uppkomna problem.

Upplysningar kring tjänsten:
Mj Mats Drugge, tfn 070-605 76 66 & e-post: mats.drugge@mil.se
Kn Stefan Johanson, tfn 070-581 51 67 & e-post: stefan.r.johansson@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2018-08-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens regemente I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Kiruna i norr till Härnösand i söder. I 19 ansvarar bland annat för att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon. I 19 har uppdraget att utveckla jägarförmågan inom armén och vinterförmågan inom Försvarsmakten. Vid regementet finns en brigadstab med uppgift att leda delar av arméns förband under kris och krig, samt staben för Militärregion Nord, som ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen. Vid I 19 finns också sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Kalix
Yrkesroll Utbildning, Säkerhet & Skydd, Militär, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 30 aug (9 dagar kvar)