Rektor till Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola i Taberg- Jönköping

Rektor till Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola i Taberg- Jönköping

Nu söker vi en driven rektor till vårt team då vår nuvarande rektor går vidare till nya utmaningar. Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad!

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Det här får du hos oss:
  • Digital grundutbildning för nya chefer, där du systematiskt introduceras i digitala verktyg, system, processer och rutiner.
  • Ledarskapsprogram för samtliga chefer via Lära
  • Adekvata interna utbildningar via Lära
  • Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
  • Coachande och stöttande chefer nära dig
  • En gemensam pedagogik för att ge den bästa utbildningen, omsorgen och stödet till våra elever
Vi har även kollektivavtal- Friskoleavtalet, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.

Om rollen

Här får du möjlighet att leda och utveckla en skola i en annorlunda rektorsmiljö där du tack vare småskaligheten har förutsättningar att arbeta verksamhetsnära på ett kvalitativt sätt jämfört med ett rektorsarbete på en större skolenhet. Du ges stor frihet att utveckla verksamheten inom de givna ramarna.

För oss är det viktigt att du som Rektor är aktiv och närvarande på skolan och är dina medarbetares förebild. Du behöver trivas med att arbeta självständigt i en mycket småskalig miljö där både stora och små utmaningar behöver hanteras snabbt och tydligt.

Du ingår i Nytida region skolas ledningsgrupp tillsammans med övriga rektorskollegor som arbetar ute i landet.

Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål, ekonomiska ramar samt rådande skolförfattningar. Du har budget- och resultatansvar samt rapporterar till regionchefen/skolchefen och ingår i hennes ledningsgrupp.

Om Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola

Hyddans skola ligger ca 15 minuter med bil/kollektivtrafik från Jönköping. Det är en liten skola med 14-20 elever och ungefär lika många medarbetare. Skog, mark och sjöar finns runt knuten. Här möter vi elever med utvecklingsstörning samt autism/ADHD och ytterligare neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eleverna läser både ämnen inom grundsärskolan samt ämnesområden inom grundsär,- och gymnasiesärskolans individuella program. Flera av eleverna bor på våra barn-, och ungdomsboenden i Taberg enligt beslut om insats LSS. Här kan du besöka skolans hemsida; Hyddans skola

Skolan består av två villor med hemlik miljö och många mindre rum. Eleverna har sin undervisning såväl individuellt som i mindre grupper. Vår personaltäthet ger möjlighet att jobba helt individanpassat utifrån elevens behov och individuella förmågor.

Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar och självklart i läroplanens värdegrund. Vi utbildar samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Som rektor på Hyddans skola behöver du vara en tydlig ledare generellt och i synnerhet arbeta hårt med friskfaktorer och systematisk uppföljning av sjukfrånvaro och annan frånvaro. Stort fokus behöver läggas vid att motivera medarbetare och stärka arbetsmoralen samt genom kontinuerlig rekrytering och fortbildning öka kompetensen bland medarbetarna. Du behöver vara systemstark då vi har många digitala verktyg som stöder dig i ditt dagliga arbete och som inte kan eller bör ersättas med analog hantering.

Din erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning som rektor eller annan godkänd utbildning för att kunna bli antagen på den statliga rektorsutbildningen. Exempelvis lärarexamen. Har du inte påbörjat eller slutfört rektorsprogrammet påbörjar du detta senast ett år efter anställningens start. Du behöver ha minst två års dokumenterad erfarenhet av något chefsuppdrag och goda vitsord kring ledarskap kopplat till skola/utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning från särskola eller annan specialpedagogisk verksamhet. Vi tror också att du som har såväl ett brinnande intresse som erfarenhet kring HR-frågor/personal/arbetsmiljö är den vi söker.

Vi ser att du är en tydlig ledare och chef som genom ditt coachande förhållningssätt vill och säkrar upp att dina medarbetare växer och utvecklas i sin yrkesroll. Du har förmågan att, trots småskaligheten, vara en självständig chef och ledare som ser elevernas bästa framför dig och är tydlig med krav och förväntningar gentemot medarbetarna. Du söker den här tjänsten för att du vill driva skolan långsiktigt och stabilt, inte som en tillfällig karriärmöjlighet. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad, systematisk och strukturerad och ser möjligheter framför hinder- och det är dina styrkor och starkaste personliga egenskaper i ditt ledarskap.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning

Tillträdesdag: augusti 2022 eller snarast efter överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2022-06-15
För mer information kontakta: Åsa Enström- skolchef och rekryterare; asa.enstrom@nytida.se, 070-1665675. Nuvarande rektor; Fredrik Skoglund; fredrik.skoglund@nytida.se, 072-5843037. Rektorskollega och mentor Nytida; Maria Mossberg, maria.mossberg@nytida.se, 072-5847069
Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, vision@ambea.se samt Lärarförbunden centralt

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.

När du söker arbete hos oss på Nytida kommer du att få besvara en obligatorisk fråga vid ansökan om du kan uppvisa vaccinationsbevis vid en eventuell intervju? Undantaget är om du kan visa intyg som styrker att du ej kan vaccinera dig på grund av medicinska skäl och du behöver då ta med sig ett sådant intyg till intervjun.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
Mer info
Kontaktperson Nytida AB
Telefon 08 578 700 00
Område Jönköping stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 15 juni 2022 (20 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Nytida provides support for children, young people and adults with lifelong disabilities and psychosocial problems. We offer residential care, day-care activities and individual, family and school support from approximately 400 units throughout Sweden. We aim to be the quality leader in all that we do and our vision is to make the world a better place, one person at a time. Our employees ensure quality of life and safety for every care receiver. Nytida is part of the Ambea group of companies. nytida.se