Skolsköterska vid Järfälla gymnasium

Skolsköterska vid Järfälla gymnasium

Om arbetsplatsen

Arbetsuppgifter
En av våra två skolsköterskor flyttar till Småland och därför söker vi att stärka vår elevhälsa med en ny kollega! Du kommer främst att arbeta med elever på skolans högskoleförberedande program i den helt nya skolbyggnaden i Barkarby. Skolsköterska vid Järfälla gymnasium bidrar med elevhälsans medicinska insats. Du ingår i elevhälsan, som gemensamt har till uppgift att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du tillhör även skolans krisgrupp. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: * vid hälsobesök tidigt identifiera symtom eller problem hos elever som kan innebära behov av anpassningar, särskilt stöd eller andra insatser * utreda och bedöma den fysiska och psykiska hälsan för enskilda elever som underlag inför exempelvis beslut om särskilt stöd eller andra åtgärder * i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och faktorer som bidrar till hälsa * bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram. * bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment inom det arbetsplatsförlagda lärandet och vid yrkesvägledning * bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling * erbjuda tider för elevers spontanbesök genom exempelvis öppen mottagning där elever har tillgång till enklare sjukvårdsinsatser * bidra med kunskap om samhällets stödsystem, initiera och medverka i nätverk med andra myndigheter/instanser * delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller bland annat värdegrund och likabehandling * planera och hålla i informationer eller workshops utifrån hälsofrämjande teman som knyter an till din profession

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom: - öppen hälso- och sjukvård eller - hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller - skolhälsovård Vi söker dig som har höga förväntningar på elevens möjlighet till utveckling och har det tålamod och uthållighet som krävs för att maximera elevens möjligheter till både personlig och studierelaterad utveckling. Du är trygg och tydlig i din ledarroll och har en god förmåga att skapa goda relationer med elever och personal. Du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är bra på att kommunicera, dokumentera och är lösningsfokuserad. En viktig del av arbetet är dokumentation i journalsystemet Prorenata. Tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt i att bygga relationer för att skapa trygghet och tillit. Då elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta med främjande och förebyggande insatser har du medvetna strategier för när skolans uppdrag blir att hjälpa eleven vidare till annan stödjande profession. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Kontaktperson Mariella Augustsson
Telefon 070-0027281
Område Järfälla
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjuksköterska
Typ av anställning Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 4 juli 2022 (5 dagar kvar)