Pianolärare vikariat 85%

Pianolärare vikariat 85%

Om arbetsplatsen
Järfälla kulturskola är en enhet inom Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen som erbjuder kurser för barn och unga på deras fritid. Vi är en dynamisk arbetsplats med ca 35 engagerade, kompetenta och kreativa medarbetare som undervisar inom bild och form, cirkus, dans, drama, film och media samt många musikämnen, kör och orkestrar. I administrationen ingår enhetschef, koordinator, projektledare och kommunikatör. Vi finns i alla kommundelar samt i Bas-Barkarby och centralt i Jakobsberg där de är helt nyrenoverade och anpassade för verksamhetens ca 1500 elever

Arbetsuppgifter
Som pedagog i kulturskolan är du en viktig person för många barn och unga på deras fritid. Du har ett öppet och nyfiket förhållningssätt som pedagog och är inkluderande i ditt arbetssätt. På så vis bidrar du till en god arbetsmiljö för kulturskolans deltagare och kollegor. Du ser samarbete som en självklar del i ditt arbete. *Undervisning - Planera, genomföra, utvärdera, skapa goda förutsättningar för inlärning, individ- och gruppanpassa material, för- och efterarbete, planera och genomföra olika evenemang i samarbete med andra internt och externt. * Administration - Kallelser, schemaläggning i samråd med verksamhetsledare, elev- och föräldrakontakter, rumsansvar. * Ledning - Arrangera och genomföra utåtriktad verksamhet, samordna deltagar- och arbetsgrupper, delta i verksamhetsutveckling med övriga kollegor utifrån satta mål, ha ett mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv. * Kompetensutveckling - Ansvara för att upprätthålla sitt eget konstnärliga utövande

Kvalifikationer
Pedagogisk utbildning vid konstnärlig högskola eller motsvarande. Vid eventuell intervju görs en bedömning av erfarenhetsnivån. Undervisningsprov kan komma tillämpas vid urval av sökande. Kompetenser: Självgående - tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. Samarbetsförmåga - arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Kreativ - kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Specialistkunskap - förstår de fackmässiga aspekterna av arbete särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra. Ledarskap - leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Jämställt förhållningssätt - visar förståelse för kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar i sam- hället. Bemöter alla på ett likvärdigt sätt och agerar för att främja likabehandling i fråga om t.ex. resurser, möjligheter och tillgänglighet.

Övrigt
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Individuell lönesättning
Mer info
Kontaktperson Susanne Sörbring
Telefon 070 00272 09
Område Järfälla
Yrkesroll Media, Kultur & Design, Utbildning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Deltid, Projekt- / Visstidsanställd, Vikariat
Sista ansökningsdag 21 aug 2022 (4 dagar kvar)