Lärare till Sandviks särskilda undervisningsgrupp

Lärare till Sandviks särskilda undervisningsgrupp

Om arbetsplatsen
Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom grundskola, fritidshem och fritidsklubb även grundsärskola, kommungemensamma AST-platser samt förskola. Vi tror att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö. Samarbete och kollegialt lärande är något vi tror gynnar våra barn och elever, dessutom gör det vårt arbete både roligare och mer utvecklande. Vi är även övertygade om att det bidrar till att vidareutveckla var och ens tankar och idéer och ger oss möjlighet att växa. Vi är organiserade i arbetslag där skollärare, lärare i fritidshem, barnskötare och resurspedagoger samverkar för att elevernas hela dag ska bli bra. Vi tror på att samarbetet mellan skola och fritidshem är en förutsättning för att eleven ska få en utbildning av bästa slag och bli väl förberedd i livet nu och i framtiden, samt att ett gott samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och nå sin fulla potential. Under läsåret 22/23 fortsätter vi prioritera vårt påbörjade arbete inom följande områden: * Tillgänglig undervisning, där vi har startat upp ett differentierat arbetssätt och kooperativt lärande * Effektiva team/grupper * Digital kompetens * Betyg och bedömning/pedagogisk dokumentation Vi är ett glatt gäng som ser möjligheter och arbetar efter devisen "Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!", vilket bland annat innebär att vi ger varandra professionell feedback och arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik, s.k LIP. Våra lärare är legitimerade och behöriga i sina respektive ämnen/områden. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Vi har även en skolhund på deltid. Elevhälsoteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande genom bland annat handledning av personal och arbetslag.

Arbetsuppgifter
En av våra skickliga pedagoger kommer studera till hösten och vi söker nu därför en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull speciallärare eller lärare som vill vara med och utveckla vår AST-verksamhet. Du kommer undervisa i vår särskilda undervisningsgrupp. Du kommer att stötta eleverna i deras lärande, utveckling och sociala interaktion. Utifrån styrdokumenten och genom nyfikenhet och lyhördhet för elevernas behov och intressen planerar, genomför och utvärderar du undervisningen och det pedagogiska arbetet. Det görs både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag, ur ett hela dagen-perspektiv på såväl individ- som gruppnivå med fokus på tillgänglighet och måluppfyllelse för alla våra elever. Du har möjlighet att tillsammans med arbetslaget och i samarbete med skolledning och elevhälsoteam, vara med och bygga upp och vidareutveckla verksamheten. Vår ambition är att få till en pedagogisk verksamhet som utgår från alla elevers behov och som strävar efter att erbjuda alla elever utmaningar utifrån sina respektive förutsättningar. Våra förväntningar på dig är att din undervisningen präglas av ett tydligt pedagogiskt ledarskap och att du arbetar med inkluderande och upplevelsebaserade lärmiljöer för en stimulerande skolgång med väl avvägda utmaningar, för att göra eleverna rustade på bästa sätt inför framtiden. Du ser individens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i grundskolans yngre åldrar (åk 1-6) och som dessutom har erfarenhet av elever med autism eller andra funktionsvariationer. Eftersom några av eleverna har ett begränsat verbalt språk, eller språkstörning är det meriterande om du behärskar olika former av alternativ kommunikation, exempelvis tecken som stöd, sociala berättelser samt är van att arbeta med bildstöd. Som person är du lugn, stabil, ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du är inlyssnande och nyfiken samt har lätt för att samarbeta och bygga relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har eleven i centrum och tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar samtidigt som har höga förväntningar på elevens förmåga att lära sig och utvecklas. Du behöver med kort varsel kunna ställa om då behov kan uppstå som gör att planeringen kan behöva göras om under dagen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i särskild undervisningsgrupp samt den logistik och samplanering det innebär då elever kan gå mellan gruppen och ordinarie årskurs. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Uppdraget kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta med många olika aktörer såväl internt som externt, exempelvis övriga arbetslag, elevhälsan och habiliteringen. Det är meriterande om du har genomgått eller påbörjat speciallärarutbildning. Det är viktigt att du har personlig mognad, är flexibel, har lätt för att samarbeta och har ett lågaffektivt förhållningssätt i alla situationer.

Övrigt
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs Intervjuer kommer ske i början av augusti. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Kontaktperson Sofie Fridh
Telefon 08-580 228 13
Område Järfälla
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog
Typ av anställning Heltid, Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 2 aug 2022 (36 dagar kvar)