Dataskyddssamordnare och ansvarig för NSVAs krav- och skadeståndshantering

Dataskyddssamordnare och ansvarig för NSVAs krav- och skadeståndshantering

Vi som arbetar på NSVA vet att vi har ett av de viktigaste jobben som finns. Vi ska se till att det kommer rent vatten ur kranen och att det vatten vi släpper ut är fritt från gifter och föroreningar. Det är en uppgift som inte bara kräver den yppersta av kompetenser utan även ett stort ansvar från var och en av oss. Vilken uppgift du än har på NSVA så är din delaktighet och arbetsinsats en viktig del i det pussel som gör att vi kan leverera det resultat som samhället förväntar sig av oss. Med öppna dialoger och aktivt kunskapsutbyte lägger vi fundamentet för ett företag där kompetens, ansvar och arbetsglädje driver oss. Vi är idag 200 medarbetare.

Vi som arbetar på NSVA vet att vi har ett av de viktigaste jobben som finns. Vi ska se till att det kommer rent vatten ur kranen och att det vatten vi släpper ut är fritt från gifter och föroreningar. Det är en uppgift som inte bara kräver den yppersta av kompetenser utan även ett stort ansvar från var och en av oss. Vilken uppgift du än har på NSVA så är din delaktighet och arbetsinsats en viktig del i det pussel som gör att vi kan leverera det resultat som samhället förväntar sig av oss. Med öppna dialoger och aktivt kunskapsutbyte lägger vi fundamentet för ett företag där kompetens, ansvar och arbetsglädje driver oss. Vi är idag 200 medarbetare.

Vi som arbetar på NSVA vet att vi har ett av de viktigaste jobben som finns. Vi ska se till att det kommer rent vatten ur kranen och att det vatten vi släpper ut är fritt från gifter och föroreningar. Det är en uppgift som inte bara kräver den yppersta av kompetenser utan även ett stort ansvar från var och en av oss. Vilken uppgift du än har på NSVA så är din delaktighet och arbetsinsats en viktig del i det pussel som gör att vi kan leverera det resultat som samhället förväntar sig av oss. Med öppna dialoger och aktivt kunskapsutbyte lägger vi fundamentet för ett företag där kompetens, ansvar och arbetsglädje driver oss. Vi är idag 200 medarbetare.

Till avdelning Kundnära Tjänster söker vi en dataskyddssamordnare och ansvarig för NSVAs krav- och skadeståndshantering

NSVA erbjuder ett spännande jobb med omväxlande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Din arbetsplats är på vårt huvudkontor i centrala Helsingborg.

Rollbeskrivning

Rollen innebär ett samlat samordningsansvar för flera funktioner. Räkna med att du tillbringar halva tiden som NSVAs dataskyddssamordnare, och den andra halvan med att ansvara för bolagets skadestånds och kravhantering, lagbevakning och försäkringar.

Dataskyddssamordnare

Dataskyddsamordnares uppgift är att stötta verksamheterna i ett aktivt arbete för att följa Dataskyddsförordningen. Dataskyddssamordnaren har inget särskilt ansvar utan är en stödfunktion, en stödfunktion för verksamheten och dataskyddsombudets operativa utövare.

Dataskyddssamordnaren stöttar verksamheten och personuppgiftsansvarig genom att:
 • Stötta genom att registrera pågående behandlingar i registerförteckningen (Draft-IT Privacy) och löpande följa upp att den verksamhet man representerar har ett aktuellt register över dessa behandlingar.
 • Stötta verksamheten vid begäran om registerutdrag.
 • Proaktivt granska verksamhetens personuppgiftsbehandlingar löpande, påpeka eventuella brister och föreslå åtgärder till den som är personuppgiftsansvarig och genomföra den i samråd med dataskyddsombudet.
 • Ge råd och stöd till verksamhetens ledning och berörd personal i frågor rörande behandling av personuppgifter.
 • Stödja verksamheten i upprättandet av skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden
 • Hålla sig underrättad om utveckling av lagstiftningen inom området för behandling av personuppgifter.
 • Hålla sig underrättad om datainspektionens verksamhet
 • Rådfråga och samråda med dataskyddsombud
 • Arbeta långsiktigt med att anpassa behandling så att den sker enligt dataskyddsförordningen
 • Bidra till utvecklingen av gemensamma rutiner och arbetssätt för att uppfylla dataskyddsförordningen
 • Ge råd om utbildning som är mer verksamhetsspecifik utöver den framtagna bolagsövergripande utbildningsplanen.
 • Bidrar till- samt följer upp att verksamheten genomför utbildningen i GDPR för varje ny medarbetare
Skadestånds- och kravhantering

NSVA driver frågor rörande krav på både anslutningsavgifter och brukningsavgifter i Mark- och miljödomstolen när kunder bestrider fakturor och vägrar betala. Vidare ställs det skadeståndskrav efter översvämningar, entreprenadincidenter, läckor och stopp. I flera av ärendena ska frågor samordnas med kommunernas försäkringsbolag. I rollen ingår att
 • Ansvara för bolagets kravhantering och för att driva ärenden i Mark- och miljödomstolen.
 • Ansvara för att utredningar genomförs och samordning för skadeståndskrav efter översvämningar, entreprenadincidenter, läckor och stopp.
 • Samordna av krav och skadeståndshantering med kommunernas försäkringsbolag
Lagbevakning

NSVA omfattas av ett flertal lagstiftningar där verksamheterna löpande måste uppdatera sig om de förändringar som sker. Lagbevakningen är också en del av bolagets ISO 9001- och 14001-certifieringar. I rollen ingår att
 • Ansvara för bolagets lagbevakning. Idag genom ett system som vi köper av Ramböll.
 • Genomföra lagrevisioner på alla lagar 1 ggr om året.Krav - och skadeståndshantering
Försäkringsfrågor

NSVA har försäkringar som rör bolagets verksamhet, emedan kommunerna ansvarar för de försäkringar som gäller för de av kommunen ägda va-anläggningarna. I rollen ingår att
 • Ansvara för bolagets samlade försäkringar
 • Ansvara för samordning med kommunerna rörande försäkringsfrågor
Kvalifikationer

En juridisk kandidatexamen eller högskoleexamen som bedöms likvärdig och flera års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete behövs för uppdraget. Den sökande ska ha goda kunskaper inom personuppgiftslagen. Den sökande bör ha tidigare erfarenhet som personuppgiftsombud eller på annat sätt ha arbetat inom området. Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet samt arbete med krav- och skadeståndshantering utifrån gällande lagstiftning.

Personliga egenskaper

Som person är du noggrann i det du gör, kan prioritera mellan arbetsuppgifter och slutföra strukturerat. Du är engagerad och tycker om att lösa problem. Du måste ha en god förmåga att arbeta självständigt men du arbetar även bra tillsammans med andra. Att dela med dig av din sakkunskap och ge god service är självklart för dig.

Det är mycket viktigt att du kan se fördelarna med mångfald och ömsesidigt utbytande av kunskap.

I tjänsten kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning. Svenskt medborgarskap krävs, dubbelt medborgarskap är ok om det ena är svenskt.

Mer information

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse, men gärna så fort som möjligt. Har du några frågor är du varmt välkommen att ringa till avdelningschef Anna Holmstedt Bergander 010-495 87 55
Mer info
Område Helsingborg
Yrkesroll Juridik
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag Löpande (59 dagar kvar)