Lead Buyer

Lead Buyer

placering i södra Sverige samt i Göteborg men är öppna för alternativ placering vid rätt kompetens och erfarenhet.NCC Building bygger bostäder, kontor och offentliga och kommersiella lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar samt butiker och lagerbyggnader. Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building projekt tillsammans med kunder i ett tidiga skeden. NCC Building är NCC:s största affärsområde och finns representerad i hela Norden och har en stark ställning på den svenska markanden.

Inköpsavdelningen inom NCC Building Sverige befinner sig i ett expansionsskede och ska utöka divisionen med ytterligare två Lead Buyers med ansvar för inköp av Stommar, placering i södra Sverige samt i Göteborg men är öppna för alternativ placering vid rätt kompetens och erfarenhet.

Här är dina nya utmaningar
Lead Buyer är en specialisering av projektinköparollen med specifikt ansvar för att samordna inköpen till projekten för kategori Stommar för att förstärka vår inköpskompetens på projektnivå inom komplexa sortiment samt för att öka inköpskoordinering mellan projekten. Inom kategorin ansvarar du för samtliga inköp till projekten för en avdelning, division eller affärsområde och samarbetar med dina kollegor inom avdelningen, projektinköparna samt kategoriansvariga. Hos NCC finns stor expertis internt och du får stöttning av dina kollegor inom Lead Buying, vår teknikavdelning samt andra specialistavdelningar, i komplexa affärer.

I rollen är man en efterfrågad expertis för att våra kategoriinköpsstrategier ska få ett förbättrat genomslag i projektupphandlingarna vilket också innebär att agera rådgivare avseende val av entreprenadform i upphandling samt i att förbättra styrningen av inköpsvolymen eller vilken förkvalificerad leverantörsbas som ska användas. Du omsätter kategoristrategin i det operativa inköpet och är delaktig i kategoriarbetet. I rollen bidrar du även med att vidareutveckla våra strategier och i att säkerställa erfarenhetsåterföring i projekten.

Erfarenheter och egenskaper hos dig
Som Lead Buyer behöver du ha en god kunskap om inköp på operativ nivå för att självständigt kunna göra projektinköp där de kommersiella och juridiska aspekterna tillgodoses. Vi ser gärna att du har en djupare kunskap inom strategisk inköp gärna med kunskap eller intresse inom stommar. Du är skicklig på entreprenadavtal samt kontraktsformer och är en van förhandlare som kan balansera ett analytiskt och kritiskt tänkande med att bygga starka relationer till våra leverantörer. Kategorin har vanligtvis en hög teknisk komplexitet och vilket kräver en förståelse för projektets tekniska behov för att kunna utvärdera vilken lösning som är den bästa.

Vi söker dig som är affärsmässig och har lätt för att knyta kontakter och bygga relationer. Du trivs med att förbättra resultatet genom att hitta nya vägar. Vi värderar även integritet, noggrannhet och beslutsamhet i ditt agerande.

Ytterligare information
I vår grupp, som idag består av fem Lead Buyers inom Stommar, får du stort eget ansvar och möjlighet att bidra till vårt framtida inköpsarbete och din egen utveckling. Du kommer att rapportera till inköpschefen på NCC Building Sverige. Vi ser gärna placering för tjänsterna på något av våra kontor i södra Sverige (Helsingborg eller Malmö) samt i Göteborg men är öppna för alternativ placering vid rätt kompetens och erfarenhet. Resor förekommer i tjänsten.

Kontakt
Har du några frågor om tjänsten så hör gärna av dig till Per Lundström, Head of Purchasing Building, Division Sweden på per.lundstrom@ncc.se eller telefon 08-585 518 78. Skicka in din ansökan nedan senast den 31 augusti.

Välkommen med din ansökan!
NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 medarbetare (2017). Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC skapar framtidens miljöer för boende, arbete och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.
Mer info
Område Helsingborg
Yrkesroll Transport & Logistik, Inköp
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.ncc.se
Sista ansökningsdag 31 aug (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17000 anställda 2016. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan - utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt tillhandahåller beläggning och vägservice. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. Vår vision är förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.