Vi söker fler Maskinbyggare för montering och kvalitetssäkring av livsmedelsmaskiner!

Vi är ett ständigt växande bolag som söker ytterligare erfarna Maskinbyggare till vår anläggning i Helsingborg. Senior som Junior, det viktigaste är att du har rätt inriktning och inställning!

Som Tekniker inom JBT ser vi att du har en gymnasieutbildning inom verkstad, fordon eller teknik. Du har ett par års erfarenhet av verkstadsarbete samt gärna erfarenhet av ritningsläsning, TIG- svetsning och projektledning/montage.
Du är van vid att ha datorn som verktyg för att skriva, rapportera samt kommunicera. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska.

Arbetet går ut på att du tillsammans med kollegor bygger och kvalitetssäkrar delar av- eller hela maskiner. Du planerar arbetet för utrustningen samt genomför daglig uppföljning avseende säkerhet, kvalitet och tidplan. Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid men resor och helgarbete kan förekomma. En del av utbildning och kompetenshöjning sker tillsammans med erfaren installationspersonal ute hos kunden.

Som person är Du flexibel och gillar ett högt tempo. Att kunna arbeta självständigt och dessutom noggrant skapar goda förutsättningar för en karriär inom JBT, men att rycka in där behov uppstår och hjälpa varandra är en självklarhet. Egna kontakter med andra funktioner inom företaget tex konstruktion, inköp etc. ser vi positivt på. Rätt kvalitet på våra produkter är en förutsättning och att arbeta serviceinriktat skapar gemenskap. Är du tekniskt intresserad och är nyfiken till att lära dig nya saker så tveka inte att söka tjänsten!

Arbetsuppgifter och erfarenheter:

· Teknisk bakgrund

· Montageledning

· TIG-svets

· Ritningsläsning

· Kunskaper inom Lean är meriterande

· Affärssystem och PC

· El-kunskap meriterande

Ansök genom att skicka in ditt CV och en kort presentation om dig själv. Urval och intervjuer sker löpande. Enkla praktiska tester i samband med intervju steg 2 kommer att genomföras. Tryck på "Apply" för att påbörja din ansökan. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar per email.

Har du frågor om tjänsten? Kontakta Per Alderbrink,0739-642300 Manager of Assembly, Logistics & Facility

Titta på videon för att se mer om våra produkter

https://vimeo.com/348588510WE ARE LOOKING FOR MORE MECHANICAL ASSEMBLERS TO HELSINGBORG!

We are a company that are continuously growing and we are now looking for more Mechanical Assemblers to our assembly in Helsingborg. Senior as Junior, the most important thing is to have the right interest and attitude!

As an Assembler within JBT we want you who have a High school diploma in a technical or mechanical profession. You have a couple of years' experience from technical work in a workshop, as well as experience of reading and following engineering drawings, TIG-welding and project assembling. You naturally use the computer as a tool for writing, reporting and communicating.
You have good knowledge in Swedish and English.

In this position you build and ensure the quality on our machines, or part of a machine, that you build together with a colleague. You plan your work regarding security, quality and time-planning. Day-time is mainly required but travels and work on holidays can occur. One part of the competence development is performed together with experienced installation-personnel at a customer site.

As a person you are
flexible and likes to work in a high pace. To be able to work independently and being accurate in your work makes a good foundation for a career within JBT, but of course you need to be a team player and contribute where it's needed.
You need to be service-minded and help to create a good community so we can get the right quality on our products. If you are technically interested and curious to learn new things, don't hesitate to apply!

Work tasks and experience

· Read and follow engineering drawings

· Assembling

· TIG-welding

· Knowledge with Lean is considered an advantage

· PC and business-system

· Knowledge in Electrical is a merit

Apply by sending your CV and a short presentation of yourself. Simple practical tests will take place in step 2 of the recruitment process. Click on 'Apply' to begin you application. Please note that we don't accept applications through e-mail.

Do you have questions about the role?
Contact Per Alderbrink, 0739-643200, Manager of Assembly, Logistics &
Facility


Look at the video to find out more on how our products look like

https://vimeo.com/348588510
Mer info
Område Helsingborg
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Mekanik
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.jbtc.com/en/emea/?lr=1
Sista ansökningsdag 7 jan 2020 (22 dagar kvar)