Personligt ombud i Helsingborgs stad, halvtid (20 timmar)

Personligt ombud i Helsingborgs stad, halvtid (20 timmar)

ARBETSUPPGIFTER
Personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde. Det övergripande syftet med insatsen är att stödja personen i dennes individuella återhämtning, återtagande av kontroll och egenmakt samt återskapande av en fungerande vardag. Insatsen bygger på den enskilde personens önskemål och behov och omfattar stöd, rådgivning, problemlösning, rättighetsbevakning, vägledning till eller samordning av vård- och stödinsatser.

1. att bistå den enskilde klienten så att hon/han bemöts med respekt, får insatser efter behov och att insatserna samordnas samt

2. att kartlägga och skapa underlag för att åtgärda de brister i de offentliga systemen som gör att klientens behov inte blir tillgodosedda.

KVALIFIKATIONER
Examen från adekvat högskoleutbildning (till adekvat utbildning räknas ämnesområden som: juridik, beteendevetenskap, socialt arbete, samhällsvetenskap, statsvetenskap eller liknande).

Meriterande är:
 • Erfarenhet av arbete med människor med psykiska funktionsnedsättningar, alternativt egen erfarenhet
 • Kunskap om återhämtning och hur det kan vara att leva med psykiska funktionsnedsättningar
 • Vana vid myndighetskontakter
 • Förmåga att ta eget ansvar och att arbeta självständigt
 • Förmåga att kunna upprätta allians och samarbete med den enskilde
 • Förhållningssätt i arbete med människor som bygger på respekt för den enskilde individens integritet och självbestämmande
 • God kunskap om aktuella lagar och regelsystem
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • Språk (särskilt arabiska, BKS – bosniska, kroatiska, serbiska, montenegrinska, kurdiska och spanska)
 • Datorvana
 • Körkort
VARAKTIGHET/ARBETSTID
1 halvtidstjänst, 20 timmar. 6 månader med möjlighet till förläggning och fast tjänst. Flexibel arbetstid med krav på närvaro på gemensamma möten.

Tillträde: 1 augusti, 2020 eller enligt överenskommelse.

LÖN
Månadslön

KONTAKTPERSON
Camilla Bogarve telefon 046-540 20 60.

FACKLIG KONTAKTPERSON
Anna-Maria Alm, Unionen 0709-625421
Mia Nelson-Kurdve, SACO SSR 0709-662994

ANSÖKAN
Inkom med ansökan senast 5 juni.
Stor vikt läggas på personlig lämplighet.

Vi begär utdrag ur belastningsregister före upprättande av anställningsförordnande.

Maila ansökan till: info@po-skane.org

ÖVRIGT
Tillgång till arbetsplats i den egna bostaden erfordras. Som anställd inom PO Skåne utgår man ifrån eget hem. I uppdraget ingår att arbeta på fältet. Klienter träffas på plats den en enskilde önskar. Som stöd i arbetet ingår mobil, dator, internet, kort till Skånetrafiken.

Vid beslut om tillsättning tas hänsyn till avstånd mellan bostad och arbetsplats.

Välkommen med din ansökan!
Mer info
Kontaktperson Camilla Bogarve
Telefon 046-540 20 60
Område Helsingborg
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Deltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 juni 2020 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

PO Skåne bedriver ombudsverksamhet till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och drivs som icke vinstdrivande ideell förening. Föreningen bildades år 2000 utifrån erfarenheter bland brukare och närstående av RSMH och Schizofreniföreningarna i Skåne. Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.