Svenska Kyrkan Helsingborg söker Församlingsherde Maria församling

Svenska Kyrkan Helsingborg söker Församlingsherde Maria församling

Helsingborgs pastorat har över 200 anställda och arbetar utifrån HR-målet att vara en av Lunds stifts mest attraktiva arbetsgivare. Nu söker vi en modig, analytisk och coachande församlingsherde till Maria församling.

"Vi finns där människor är och vi bidrar till möten mellan människor och Jesus Kristus". Orden inleder visionen för Helsingborg pastorat som består av församlingarna Filborna, Gustav Adolf, Maria och Raus.

I pastoratet bor över 100 000 människor, 50 000 är medlemmar och av dessa tillhör 21 000 Maria församling. I pastoratet finns det tio kyrkor, och av dessa är 3 belägna i Maria församling: S:ta Maria byggdes på 1300-talet och har hört till Danmarks största, S:ta Anna som är den första kyrkan som invigdes i Sverige efter millenniumskiftet och S:t Andreas som invigdes som sjukhuskyrka på 1920-talet men som idag fungerar som stadsdelskyrka i Maria park.

Verksamhetsbeskrivning
Maria församling är en stor församling med 38 medarbetare, varav 4 arbetsledare/samordnare och en mångfald av verksamheter med en stor bredd. Här finns dessutom Sjukhuskyrka, själavård inom Kriminalvården, Sjömanskyrka och finskspråkigt arbete. Mötesplatser för barn och familjer är viktiga. Musicerande och körsång är bärande i gudstjänstlivet och församlingen bär upp en viktig del av stadens kulturliv. Runt S:ta Maria eller Mariakyrkan som den kallas till vardags har Helsingborgs centrum vuxit fram och här passerar dagligen många människor från världens alla hörn.

Om tjänsten
Församlingsherden leder arbetet i församlingen till stor del genom att arbeta via arbetsledarna/samordnarna i församlingen. Du ska kunna och vilja verka som ett nav och en tolk mellan medlemmar, personal, kyrkoherde och församlingsråd. Det ideella arbetet, som är Svenska kyrkans framtidsväg, liksom ett gott och ömsesidigt samarbete, bl a med olika samhällsaktörer, ska ligga dig varmt om hjärtat.

Du kommer att ingå i kyrkoherdens ledningsgrupp och du ska bidra till hela pastoratets utveckling och det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt ge beslutsstöd åt kyrkoherden. En avgörande uppgift under de kommande åren är att hålla fokus på kärnverksamheterna och att utveckla dem. Tillsammans med övriga församlingsherdar och cheferna för kansliet, ekonomi/löneavdelningen, HR-avdelningen, fastighetsavdelningen och kyrkogårdsförvaltningen är du som församlingsherde en av nyckelpersonerna.

Som stöd för församlingarna finns det dessutom bland annat en gemensam pastorsexpedition med växel, en kommunikationsavdelning, en städenhet, IT-grupp med utvecklingsresurser. Kansliets olika avdelningar arbetar aktivt med att digitalisera ännu fler processer för att nå en större säkerhet och effektivitet. Målstyrnings- och uppföljningsarbetet kommer också framöver att ta ett stort steg framåt.


Kvalifikationer

Vi söker dig som är prästvigd i Svenska kyrkan och som har genomgått kyrkoherdeutbildningen och för oss är det ett krav att du har erfarenhet som arbetsledare med verksamhets-, personal- och budgetansvar, eller som församlingsherde/kyrkoherde.

Eftersom rollen har fokus på utveckling bör du vara en god kommunikatör som trivs i roller där du förväntas ta initiativ och har god förmåga att skapa engagemang och få med dig personalen i förändringsarbete. Du är en modig, analytisk och coachande chef och en teologiskt kunnig präst.

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Tillträde hösten 2019, eller enligt överenskommelse.
Hör av dig till: Daniel Hilvardén Future & Friends 040-6434841

Kontakt Fackliga företrädare:
KyrkA, Cecilia Karlén, 042-189035
Vision, Christer Chalmenborg, 042-189191

Sista ansökningsdag för tjänsten är den 27 mars.
Domkapitlets intervjuer kommer att hållas den 29 april i Lund.
Det första intervjutillfället i Helsingborgs pastorat kommer att ske den 13 maj.
Mer info
Område Helsingborg
Yrkesroll Organisation & ledning, Service & Kundtjänst, Serviceyrken
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 27 mars (8 dagar kvar)
Visa var

Om arbetsgivaren

För oss är framtiden viktig och vänskap är något vi håller högt. Vi är ett modern rekryterings- och bemanningsföretag.