Ekonomichef

Ekonomichef

Heby kommun är en växande och framtidsfokuserad landsbygdskommun där ledordet är hållbarhet. Vi erbjuder utvecklande arbetsplatser med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb. Som medarbetare hos oss blir du sedd, hörd och får växa tillsammans med dina kollegor. Vi påverkar människors liv, ger så bra service som möjligt till våra invånare och ansvarar för att utveckla vår kommun varje dag. Tillsammans skapar vi möjligheterna.

Heby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenhet.

Vi söker dig som drivs av att leda utveckling, som trivs bäst med att lösa problem tillsammans med andra, och som, liksom vi som redan arbetar i Heby kommun, har "varje dag lite bättre" som filosofi.

Ditt uppdrag

Som ekonomichef leder du ekonomienheten och är en del av kommundirektörens ledningsgrupp. Du ansvarar tillsammans med din enhet bland annat för budget och bokslut, redovisning, rapporter, ekonomistöd till politik och förvaltning. Du är en viktig del i det förändringsarbete som pågår i kommunen. Som ekonomichef är du kommunens talesman i ekonomiska frågor, deltar i länets ekonomichefsgrupp och representerar även Heby kommun i andra sammanhang. Inom ekonomienhetens domän ligger också ansvar för lokalstrategiskt arbete samt upphandlings- och juridiskt stöd.

Din profil

Vi vill att du har erfarenhet av ledarskap i en politiskt styrd organisation. Du har relevant ekonomisk högskoleutbildning eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Du har en god förmåga att kunna ta vara på den kompetens som finns i organisationen.

Du kommer att leda en enhet med kompetenta medarbetare. Därför kommer stor vikt att läggas vid din förmåga att låta individer växa genom att ge dem förtroende, din förmåga att ge dem stöd och entusiasmera. Samtidigt vill vi se ett tydligt ledarskap, ett sådant som präglas av öppenhet, prestigelöshet och kommunikation.

Det finns fyra huvudområden för ekonomichefen att fokusera på;

Chef för enheten - leda och ge stöd till ekonomienheten och dess medarbetare

Stöd till politiken - ge politiken de underlag som krävs för att kunna leda kommunen

Stöd till förvaltningen - att stötta genom att leda de ekonomiska processerna och ge förvaltningen de underlag som krävs för att leda och följa upp verksamheten.

Delta i ledningsgruppens arbete - utifrån ett helhetsperspektiv delta aktivt i kommunchefens ledningsgrupp

En stor vilja och förmåga att skapa ett för helheten positivt resultat är en grundförutsättning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattats.

Följ oss gärna på Instagram!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Område Heby
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://heby.se/kommun-politik/sokjobbhososs/
Sista ansökningsdag 22 apr 2021 (8 dagar kvar)