Förvaltningschef, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschefer

Hässleholms kommun står inför en rad spännande samhällsutvecklingsprojekt: det största på 150 år i Hässleholms historia, nämligen en ny generation järnväg och en ny stadsdel, Västra centrum, med möjlighet till förtätning med upp till 2 000 bostäder, för att nämna några.

Vi på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vill bidra till en hållbar och attraktiv framtidsutveckling i Hässleholms kommun med omvärld. Var med och led utvecklingen av miljö- och samhällsbyggnadsprocessen i kommunen.

Det här erbjuder vi dig!

Mycket är på gång i Hässleholm inom miljö- och samhällsplaneringsområdet. Vi erbjuder dig nu ett arbete som förvaltningschef där du får möjlighet att leda, samordna och utveckla kommunens fysiska planering och miljöarbete så att det bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet och i enlighet med politiskt uppsatta mål. Just nu är några av våra spännande mål att utveckla vår kommunikation med medborgare och företagare samt att utveckla våra e-tjänster.

Du som förvaltningschef har ansvaret för att beslut och processer kvalitetssäkras. Med våra kunder i fokus verkar du för att det förebyggande arbetet prioriteras och att god service och rådgivning ges. Du är med och skapar förutsättningar för hållbar samhällsutveckling, tillväxt och goda livsmiljöer med stort kvalitetsfokus. I din roll bidrar du också till kommunens utveckling i samverkan med övriga förvaltningar och kommunala bolag.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen blev en gemensam förvaltning 1 januari 2019 och tillsammans med dina medarbetare kommer du att fortsätta det påbörjade förändringsarbetet med fokus på att hitta samordningsvinster, hög effektivitet och en ändamålsenlig organisation.

Du är ytterst ansvarig för att verkställa nämndens beslut, är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens koncernledningsgrupp.

Din arbetsplats kommer att vara på Stadshuset i centrala Hässleholm med närhet till både tåg- och bussförbindelser.

Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som t ex friskvårdsbidrag, möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar och möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring

Vem är du?

Vi söker dig som framgångsrikt har varit chef i en större organisation och haft i uppdrag att driva lednings- och utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att leda andra chefer. Du har arbetat med övergripande styrning och uppföljning av verksamhet, ekonomi, personal mot uppsatta mål och visioner. För rollen tror vi också att det krävs erfarenhet från att ha verkat i en politiskt styrd organisation där du har fått förståelse för den politiska beslutsprocessen. Vana att samverka brett med medborgare, näringsliv, myndigheter, organisationer och övriga kommunala verksamheter behöver du också ha med dig.

För uppdraget har du en akademisk utbildning motsvarande lägst kandidatnivå (180 hp) som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget till exempel inom teknik eller naturvetenskap. Alternativt har du lång erfarenhet från liknande uppdrag kombinerat med annan utbildning som vi bedömer jämförbart. Du har kunskap om lagstiftning som styr verksamheten och är väl insatt i vad myndighetsutövning innebär. Erfarenhet från arbete inom samhälls- och/eller miljöområdet är så klart ett plus.

Då vi påbörjat en förändringsresa internt när två förvaltningar blev en och du fortsätter det arbetet, är det är en fördel om du med gott resultat drivit processer av att leda medarbetare i förändring. Vi är en del av e-samhällets utveckling därför är det också viktigt att du ser möjligheter med digitalisering.

I din roll som ledare har du helhetssyn utifrån kommunens bästa och har förmåga att förmedla visioner och mål så att de blir accepterade och levandegjorda. Du har ett professionellt förhållningssätt som bygger på god självkännedom och hög integritet. Du är tydlig och trovärdig i ditt sätt att kommunicera och tycker det är viktigt med en bra dialog som skapar delaktighet och engagemang.

Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.

Övrigt

Intervjuer är bokade till den 27 och 28 november.
Mer info
Kontaktperson Bengt-Arne Persson
Telefon 0451 268 051
Område Hässleholm
Yrkesroll Fastighet, Förvaltare, Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.hassleholm.se
Sista ansökningsdag 20 nov 2019 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är kommunens och miljö- och stadsbyggnadsnämndens verkställande funktion för planering, GIS-verksamhet och uppföljning av all fysisk verksamhet som berör markanvändning och byggande i kommunen. Vi ansvarar för kommunens strategiska miljöarbete och samhällsbyggande, samt för tillsyn och rådgivning.

Förvaltningen är indelad i sex avdelningar: miljö, plan, bygg, mät/GIS/geodata, lantmäteri samt verksamhetsstöd. Respektive avdelning leds av en avdelningschef, vilka i sin tur tillsammans utgör förvaltningens ledningsgrupp. Idag arbetar 70 personer på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. En bra arbetsmiljö och delaktighet för alla är en självklarhet för oss. Att värna om våra medarbetare och ge bra service har prioritet i vår vardag.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!