Chef till verksamhetsområde Kunskapsutveckling

Chef till verksamhetsområde Kunskapsutveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten står just nu inför ett spännande utvecklingsarbete med en tydlig målbild. Vi strävar efter att vara en erkänd kunskapsaktör, en ledande utvecklingsaktör, en förebyggande stödaktör och en pådrivande rättighetsaktör.

Om arbetsplatsen

Verksamhetsområdet Kunskapsutveckling inrättas den 1 januari 2019 som ett led i ett myndighetsövergripande förändringsarbete och omfattar en enhet för digitalisering, en enhet för analys och utveckling och cirka 30 medarbetare. Syftet med verksamhetsområde kunskapsutveckling är att skapa förutsättningar för myndigheten att bli en innovativ och ledande kunskapsaktör. Det gör vi genom att utgå från bästa tillgängliga kunskap samt att analysera, tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter i alla myndighetens tjänster och verksamheter. Som verksamhetsområdeschef ansvarar du för att strategiskt leda verksamhetsområdet enligt verksamhetsplanens mål. Du ingår också i myndighetens ledningsgrupp. Vi ser gärna placering vid vårt huvudkontor i Härnösand men beroende på sökandes kvalifikationer kan annan placering vara aktuell. Även om vi använder moderna verktyg för arbete och möten på distans som video och Skype så kommer tjänsten att innebära frekventa resor.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete.

Arbetsuppgifter

Inom verksamhetsområdet Kunskapsutveckling leder du verksamhetsområdets enheter mot målet att bli en innovativ och ledande kunskapsaktör.

Som chef för verksamhetsområdet Kunskapsutveckling har du det yttersta ansvaret under generaldirektören för verksamhetsområdet. Du ansvarar för att tillsammans med dina chefer och medarbetare och i samverkan med arbetstagarorganisation nå verksamhetsområdets långsiktiga mål och för att nå målen enligt verksamhetsplan och budget. I ansvaret ingår även att säkra en systematisk struktur för kunskapshantering och kunskapsdelning, sammanställa och analysera omvärldstrender inom myndighetens ansvarsområde, samordna myndighetens rättighetsarbete samt att utveckla och stärka myndighetens förmåga att utveckla bästa tillgängliga kunskap. I uppdraget ingår att sprida forskning som är relevant för det specialpedagogiska området. Du behöver också, tillsammans med dina medarbetare och den expertis som finns i myndigheten analysera, utveckla och stärka myndighetens förmåga inom digitalisering.

Med rollen som chef och ledare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten följer ett stort ansvar och befogenheter. Vår styrfilosofi är tillitsbaserad styrning och ledning i syfte att öka kvaliteten i verksamheten och göra skillnad för våra målgrupper.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig som har
  • examen från högskola eller universitet inom ett område som är relevant för Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  • dokumenterad erfarenhet av ledarskap i komplexa och kunskapsintensiva organisationer.
  • dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet genom andra underställda chefer.
  • dokumenterad erfarenhet av arbete i ledningsgrupp.
  • dokumenterad erfarenhet av att leda experter.
Det är meriterande om du har
  • dokumenterad erfarenhet av att hantera mycket stora mängder information från breda kunskapsområden, sammanställa, tolka, göra urval och skapa specifika underlag för beslut, inriktning och verksamhetsutveckling.
  • dokumenterad erfarenhet från forskningsområdet i stort, och specifikt forskning inom det pedagogiska och specialpedagogiska området
  • dokumenterad erfarenhet av att vara chef i offentlig förvaltning gärna inom skolväsendet.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person trivs du att arbeta i en verksamhet som är i ständig utveckling och förbättring och har förmågan att hålla i och hålla ut. Du är tillgänglig och prestigelös, med en god förmåga att söka lösningar tillsammans med andra. Du har lätt för att se helheten och har en förmåga att prioritera. Du är ansvarstagande och agerar när det behövs. Du är nyfiken och alltid villig att utveckla nya förmågor. Du är bra på att kommunicera och har en hög förmåga att skapa engagemang och drivkraft genom att delegera ansvar och ta tillvara på dina medarbetares kompetens, i ord och i handling. Det innebär också att du har förmåga att ha en pågående dialog i vardagen med dina medarbetare.
Mer info
Område Härnösand
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Poolia
Sista ansökningsdag 20 nov (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid.