Chef till digitaliseringsenheten

Chef till digitaliseringsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten står just nu inför ett spännande utvecklingsarbete med en tydlig målbild. Vi strävar efter att vara en erkänd kunskapsaktör, en ledande utvecklingsaktör, en förebyggande stödaktör och en pådrivande rättighetsaktör.

Om arbetsplatsen

Som chef för Digitaliseringsenheten blir du en viktig del i detta arbete som syftar till att alla barn, elever och vuxenstuderande ska nå målen med sin utbildning - oavsett funktionsförmåga. Enheten inrättas den 1 januari 2019 som ett led i ett myndighetsövergripande förändringsarbete. Vi ser gärna placering vid vårt huvudkontor i Härnösand men beroende på sökandes kvalifikationer kan annan placering vara aktuell. Även om vi använder moderna verktyg för arbete och möten på distans som video och Skype så kommer befattningen att innebära frekventa resor.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete.

Arbetsuppgifter

Som chef ansvarar du för att definiera myndighetens digitaliseringsstrategi och handlingsplan i syfte att utveckla myndighetens samlade förmåga på digitaliseringsområdet. Det förutsätter att vi också hittar nya arbetssätt och metoder.

Du ansvarar även för att fånga upp och hantera de utvecklingsbehov kopplat till digitalisering som identifieras i verksamheten. Därtill ansvarar du för att omvandla utvecklingsbehov inom digitalisering till konkreta insatser. Enheten för digitalisering har även till uppdrag att företräda myndigheten i arbetet med den effektiva statsförvaltningen och realiseringen av regeringens ambition.

I din roll som enhetschef ansvarar du för att höja myndighetens samlade digitala förmåga, vilket i sin tur kräver ett nära samverkan med SPSM:s övriga verksamhetsområden, specialskola, specialpedagogiskt stöd, och stöd och styrning. Med rollen som chef och ledare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten följer ett stort ansvar och befogenheter. Vår styrfilosofi är tillitsbaserad styrning och ledning i syfte att öka kvaliteten i verksamheten och göra skillnad för våra målgrupper.

Som enhetschef är du ansvarig för enhetens verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Tillsammans med medarbetarna arbetar du för att nå målen enligt verksamhetsplan.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig som har
 • examen från högskola eller universitet inom ett område som är relevant för Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet
 • dokumenterad flerårig erfarenhet av tjänsteutveckling med koppling till digitalisering i komplex verksamhet med flera målgrupper och intressenter, antingen i offentlig förvaltning eller privat näringsliv.
 • hög grad av teknisk förståelse och kunskap i systemutveckling och olika utvecklingsmetoder, exempelvis agil utvecklingsmetod.
 • dokumenterad förmåga att förklara det komplexa och ge råd och stöd i att omsätta teori till praktik.
Meriterande för tjänsten är:
 • erfarenhet som Chief Digital Officer (CDO) , digitaliseringschef, och i förekommande fall Chief Information Officer (CIO).
 • erfarenhet som verksamhetskonsult med fokus på digitalisering.
 • dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling inom skol- eller utbildningsväsendet är meriterande.
 • kunskap om digitala läromedel, digitala läromiljöer, digital tillgänglighet.
 • erfarenhet av att ha lett ett samlat komplext digitalt utvecklingsarbete
 • dokumenterad erfarenhet av att vara chef i offentlig förvaltning gärna inom skolväsendet.
Som person trivs du att arbeta i en verksamhet som är i ständig utveckling och förbättring och har förmågan att hålla i och hålla ut. Du är tillgänglig och prestigelös, med en god förmåga att söka lösningar tillsammans med andra. Du har lätt för att se helheten och har en förmåga att prioritera. Du är ansvarstagande och agerar när det behövs. Du är nyfiken och alltid villig att utveckla nya förmågor. Du är bra på att kommunicera och har en hög förmåga att skapa engagemang och drivkraft genom att delegera ansvar och använda dig av dina medarbetares kompetens, i ord och i handling. Det innebär också att du har förmåga att ha en pågående dialog i vardagen med dina medarbetare.
Mer info
Område Härnösand
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Poolia
Sista ansökningsdag 20 nov (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid.