Chef till Rådgivningsavdelningen

Chef till Rådgivningsavdelningen

Vi står just nu inför ett spännande utvecklingsarbete med en tydlig målbild. Vi strävar efter att vara en erkänd kunskapsaktör, en ledande utvecklingsaktör, en förebyggande stödaktör och en pådrivande rättighetsaktör.

Om arbetsplatsen

Som chef för rådgivningsavdelningen blir du en viktig del i detta arbete som syftar till att alla barn, elever och vuxenstuderande ska nå målen med sin utbildning oavsett funktionsförmåga. Du kommer strategiskt att leda avdelningen enligt verksamhetsplanens mål. Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen inrättas den 1 januari 2019 som ett led i ett myndighetsövergripande förändringsarbete och omfattar tio enheter och cirka 200 medarbetare. Vi ser gärna placering vid vårt huvudkontor i Härnösand men beroende på sökandes kvalifikationer kan annan placering vara aktuell. Även om vi använder moderna verktyg för arbete och möten på distans som video och Skype så kommer tjänsten att innebära frekventa resor.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete.

Arbetsuppgifter

Som chef för Rådgivningsavdelningen leder du avdelningens arbete som utförs i tio enheter. Du ansvarar för att den rådgivning som ges grundas på bästa tillgängliga kunskap, att förfrågningar om stöd matchas mot bästa tillgängliga kompetens, och att medarbetarnas kompetens, drivkrafter och motivationer omhändertas. Du stödjer dina medarbetare i uppföljning av de specialpedagogiska insatserna i syfte att värdera resultat och fördjupa förståelsen för målgruppen och dess förutsättningar. Du bidrar även till att systematiskt dra lärdomar av utfört arbete och bygga på SPSM:s gemensamma kunskapsgrund.

Inom ditt ansvarsområde kommer även länsvisa samverkanskontor att etableras. Dessa syftar till att fånga upp behovet av specialpedagogiska insatser proaktivt i tät samverkan med skolhuvudmän. I ditt ansvar ingår även att förtydliga och utveckla det samlade specialpedagogiska stödet utifrån målgruppernas behov. Som chef är du ansvarig för avdelningens verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Tillsammans med dina chefer och medarbetare och i samverkan med arbetstagarorganisation arbetar du för att nå målen enligt verksamhetsplan.

Vår styrfilosofi är tillitsbaserad styrning och ledning i syfte att öka kvaliteten i verksamheten och göra skillnad för våra målgrupper.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig som har
  • examen från högskola eller universitet inom ett område som är relevant för Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  • dokumenterad erfarenhet av ledarskap i komplexa och kunskapsintensiva organisationer.
  • dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet genom andra underställda chefer.
  • dokumenterad erfarenhet av arbete i ledningsgrupp.
Det är meriterande om du dessutom har dokumenterad erfarenhet av att vara chef i offentlig förvaltning, gärna inom skolväsendet. Du bör också ha erfarenhet av att leda på distans.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person trivs du med att arbeta i en verksamhet som är i ständig utveckling och har förmågan att hålla i och hålla ut. Du är tillgänglig och prestigelös, med en god förmåga att söka lösningar tillsammans med andra. Du har lätt för att se helheten och har en förmåga att prioritera. Du är ansvarstagande och agerar när det behövs. Vi ser gärna att du är nyfiken och villig att utveckla nya förmågor. Du är bra på att kommunicera och har en hög förmåga att skapa engagemang och drivkraft genom att delegera ansvar och använda dig av dina medarbetares kompetens, i ord och handling. Det innebär också att du har förmåga att ha en pågående dialog i vardagen med dina medarbetare.
Mer info
Område Härnösand
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Poolia
Sista ansökningsdag 20 nov (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid.