Regional projektledare Projekt 14 45 87 Vägar till egen försörjning

Regional projektledare Projekt 14 45 87 Vägar till egen försörjning

Om arbetsplatsen
Är arbetsmarknadsfrågor, samordning och samhandling det du brinner för och är bra på, då kan det här vara jobbet för dig.

I Region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus, och den storslagna naturen är alltid nära. Här bor du trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en organisation som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter.

Den regionala utvecklingsförvaltningen omfattar ca 140 medarbetare fördelade på fyra områden. Vi jobbar med att samordna och effektivisera det regionala tillväxtarbetet och att ta tillvara länets möjligheter och främja utveckling inom tex näringsliv, kompetensförsörjning, kultur, infrastruktur samt frågor som rör social välfärd och en hållbar och attraktiv livsmiljö. På förvaltningsområdet jobbar vi med jämställdhetsintegrering för att bidra till en region som är öppen för alla.

Som projektledare för Projekt 14 45 87 Vägar till egen försörjning tillhör du område Välfärd, klimat och kompetens. Delar av verksamheten utgår från en överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner, som innebär att inom utpekade verksamhetsområden skapa, utveckla och stödja samverkan. Det här arbetet har bland annat resulterat i identifiering av gemensamma behov vad gäller hur vi jobbar med arbetsmarknadsfrågor i kommunerna, som det här projektet i sin tur är en följd av.

OM TJÄNSTEN
Tjänsten innebär att vara regional projektledare för ett socialfondsfinansierat samverkansprojekt mellan 7 av Jämtlands läns 8 kommuner. Det långsiktiga målet med projektet är att effektivisera arbetet med de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden, med syfte att deltagarna ska komma närmare arbete och egen försörjning. Det här ska göras genom att utveckla arbetssätt och metoder som tex ekonomiskt hållbara lågtröskelarenor.

Den regionala projektledaren ansvarar för att utveckla och leda arbetet på organisationsnivån. Arbetet ska ske med ett tydligt regionalt ledarskap och i nära samverkan med de lokala projektmedarbetarna i kommunerna, tillika en kritisk vän. Till projektet kopplas en regional styrgrupp som utgör ett forum för förankring av utvecklingen av processerna i kommunerna parallellt och i samhandling med lokala styrgrupper.

På Region Jämtland Härjedalen är du en del av en grupp som jobbar med kompetens och arbetsmarknadsfrågor. Här finns kompetens och erfarenheter inom Lärcentra och vuxenutbildning, kurs och konferensverksamhet, barn och utbildningsfrågor samt arbetsmarknadsprojekt. Jämställdhetsintegrering och hållbarhet är frågor som vi väver in i allt arbete vi gör.Arbetsuppgifter
Som regional projektledare har du ett övergripande ansvar för projektets måluppfyllelse och resultat. Det innefattar budgetansvar och ett effektivt och klokt drivande av projektets planerings- och analysfas, genomförande med insatser och aktiviteter, samt avslutsfas. Du är spindeln i nätet mellan kommunerna och ska verka för och initiera samverkan och utveckling av erfarenhets- och kunskapsutbyte. Du har kontakt med Europeiska socialfonden och ansvarar för den återkommande rapporteringen och dokumentation av projektet gentemot stödgivaren.

Förutom det som beskrivs ovan, är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som regional projektledare att:

* Leda och driva projektet för att nå uppsatta mål.
* Återrapportera arbetet till styrgruppen Vägen till arbete.
* Samarbeta med extern utvärderare gällande underlag och information som behövs för att följa upp projektet på ett bra sätt.
* Vara drivande i kommunikation och marknadsföring genom att sprida projektets resultat och mål till identifierade målgrupper.
* Trendspana och omvärldsbevaka arbetsmarknadsområdet och återföra till deltagande parter i projektet.
* Företräda projektet i externa sammanhang.
* Återrapportera det arbete som görs till politiken på alla nivåer.
* Kontinuerligt jobba med jämställdhetsintegrering av den verksamhet vi bedriver.


Kvalifikationer
Du har en relevant högskoleutbildning och erfarenhet av att leda projekt. Du har ett genuint intresse för arbetsmarknadsfrågor och hög social kompetens eftersom arbetet innebär möten med människor i olika situationer och sammanhang. Du behöver vara skicklig på att organisera och strukturera arbetet och på att uttrycka dig väl i både i presentationer och skriftliga rapporteringar.

Att du gillar och är bra på att få till samarbete mellan flera olika aktörer är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med regional utveckling. Fördjupade kunskaper inom arbetsmarknadsområdet är en fördel men inte en nödvändighet. Erfarenhet av att jobba med samverkans- och socialfondsprojekt är önskvärt. Projektledarerfarenhet är ett krav.

Som person är du flexibel, tar egna initiativ och du får saker att hända. Detta visar sig genom att du självständigt driver frågor som fångas upp i den samverkan som du själv är med och skapar och driver. Du är lyhörd och bra på att leda och sammanfatta dialoger på ett tydligt sätt. Du har förmågan att se helheter och hitta samordnande fördelar utifrån det. Du kan på ett tydligt sätt kommunicera uppkomna idéer och behov med kollegor, politiker och externa parter.

Du behöver också vara öppen och kreativ för att hitta nya vägar och lösningar utifrån ändrade förutsättningar och konstanta förändringar i omvärlden.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Om det är dig vi har beskrivit i annonsen är du välkommen att söka ett spännande och inspirerande jobb på en dynamisk och rolig arbetsplats!


Övrigt
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Tidsbegränsad anställning till och med 2020-10-31, med möjlighet till förlängning till och med 2022-06-30.
Mer info
Kontaktperson Elin Nirjens
Telefon 063 14 65 35
Område Härjedalen
Yrkesroll Organisation & ledning, Projektledare, Administration, Media, Kultur & Design, Film, TV, Radio & Multimedia
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 dec 2019 (24 dagar kvar)