Handläggare infrastruktur till Marinstabens planeringsavdelning

Handläggare infrastruktur till Marinstabens planeringsavdelning

Planeringsavdelningen stödjer Marinchefen och Marinstaben med underlag för beslut, planering, genomförande och uppföljning av Marinens organisation och verksamhet. Inom ramen för Planeringsavdelningens ansvarsområde hanteras bland annat förvaltning, utveckling och samordning av marinens samlade infrastruktur. Inom facket sorterar också administration av mark och områdens nyttjande, i havet så väl som på land. Inte sällan genomförs beredning i samverkan med övriga delar i Försvarsmakten, andra myndigheter eller externa aktörer, avseende samordning eller hantering av intressekonflikter på svenskt territorium.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare vid Planeringsavdelningen kommer ditt arbete främst bestå av beredning och sammanställning av ärenden såsom svar och/eller yttranden i beslut- och samordningsfrågor inom områdena: Infrastruktur, fysisk planering, riksintressen i och för en marinmilitär kontext.

Samordning och uppföljning av marin infrastruktur. I detta kommer du att bereda underlag för beslut eller direktiv rörande anskaffning och vidmakthållande, men även avveckling och utveckling, av infrastruktur.

Handläggning av ärenden rörande områden, mark och riksintressen för marinen.

Därutöver ska du kunna och vara beredd på att

Utgöra kontaktyta och representera marinens intressen mot andra myndigheter och aktörer, främst i ärende rörande området marinens infrastruktur.

Utgöra stöd och handräckning till det dagliga arbetet inom Planeringsavdelningen.

Kvalifikationer

Examen från högskola/universitet eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgiven bedömer som likvärdig, inom till exempel fysisk planering, statskunskap eller juridik och/eller för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet
Körkort B - manuell växellåda
God arbetslivsrelaterad datorvana

Meriterande

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Utvecklad analytisk förmåga med ett problematiserande perspektiv framför ett kritiskt

Förmåga till att driva komplexa ärenden och identifiera det övergripande värdet, liksom att jobba i samverkan med andra personer som företräder olika funktioner

Erfarenhet som handläggare från statlig myndighet

Personliga egenskaper

Du kommer att jobba i en militär myndighet i vilken det övergripande perspektivet alltid är att hävda vår suveränitet, den territoriella integriteten och skydda Sverige från ett väpnat angrepp. Utöver den formella kompetensen lägger vi därför stor vikt vid personlig karaktäristika och lämplighet.
Tjänsten fordrar att du är lösningsorienterad och prestigelös, noggrann och tålmodig samt har god förmåga att förstå detaljer genom en större helhet eller högre syfte. Du har utpräglad social smidighet samt en vilja att lära och utvecklas.
Arbetet kräver ett högt säkerhetsmedvetande och god förmåga att hantera tempoväxling.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tillträde mm:
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Anställningen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för den som inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Tjänsten är placerad på Muskö, söder om Stockholm.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till
Rekryterande chef kommendör Håkan Nilsson, nås via växel: 08-788 75 00

Major Johan Anderek, nås via 070-267 92 42

Fackliga representanter
SACO-S Maria Blasek, OFR/S Björn Engren, OFR/O Erik Tollin, SEKO Lenny Johansson.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-09 som ska innehålla CV.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Haninge
Yrkesroll Administration, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 9 dec 2022 (5 dagar kvar)